Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

AKTUALNOŚCI >> Brak zastrzeżeń komisji DSMB

Brak zastrzeżeń komisji DSMB

Zgodnie z procedurą badań klinicznych po kilkunastu tygodniach od podania leku MabionCD20 kilkudziesięciu pierwszym pacjentom Komisja Data and Safety Monitorig Board (DSMB) – niezależny komitet którego członkami są specjaliści w zakresie reumatologii, farmakologii oraz statystyki – dokonała wstępnej oceny bezpieczeństwa leku oraz jakości badania klinicznego. Brak zastrzeżeń ze strony komisji potwierdza prawidłowość prowadzonej procedury badawczej i tym samym zwiększa prawdopodobieństwo, że badania kliniczne MabionCD20 zakończą się sukcesem

© Mabion S.A. all rights reserved Polityka Prywatności