Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

AKTUALNOŚCI >> Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) wg norm ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (ochrona środowiska, BHP, energia)

Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) wg norm ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (ochrona środowiska, BHP, energia)

Spółka Mabion S.A. otrzymała trzy certyfikaty potwierdzające zgodność z normami ISO (Zintegrowany System Zarządzania) w obszarach zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania energią.

Uzyskane certyfikaty (ISO 14001:2015 w zakresie zarządzania środowiskowego, ISO 45001:2018 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ISO 50001:2018 w zakresie zarządzania energią) określają zakres certyfikacji na: procesy główne oraz pomocnicze składające się na działalność badawczo-rozwojową umożliwiającą opracowywanie, a następnie wdrażanie nowych leków biotechnologicznych, w tym leków biopodobnych oraz na działalność związaną z wytwarzaniem leków biopodobnych prowadzone w siedzibie zakładu w Konstantynowie Łódzkim.

„Mabion posiada nowoczesną fabrykę wraz z kompleksowo wyposażonym laboratorium oraz zapleczem produkcyjnym spełniającym wszystkie standardy bezpieczeństwa i jakości (m.in. dobrej praktyki produkcyjnej - GMP). Przyznane certyfikaty ISO to najlepsze potwierdzenie na to, że działania w naszym zakładzie prowadzone są z zachowaniem najwyższych standardów, co zostało dostrzeżone przez światowych ekspertów z zakresu zarządzania jakością – mówi Grzegorz Grabowicz, członek zarządu Mabion S.A.

Audyt został przeprowadzony przez niezależnych audytorów z akredytowanej jednostki certyfikacyjnej SGS Polska Sp. z o. o.: Certyfikaty zostały wydane na okres 3 lat: 16.12.2020-15.12.2023 (w przypadku ISO 14001:2015 oraz 45001:2018) oraz 24.12.2020-23.12.2023 (w przypadku ISO 50001:2018).

© Mabion S.A. all rights reserved Polityka Prywatności