Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

AKTUALNOŚCI >> Mabion emituje akcjie serii J

Mabion emituje akcjie serii J

Mabion opublikował w dniu 4 marca 2013 prospekt emisyjny. Spółka zaoferuje w ramach nowej emisji 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru. Cena maksymalna akcji zostanie podana do publicznej wiadomości do 13 marca. Mabion planuje przeniesienie notowań na rynek główny GPW w kwietniu 2013. Wartość oferty szacowana jest na około 40 mln zł Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone na realizację badań biopodobnych leków onkologicznych MabionCD20 oraz MabionHER2, a także budowę Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dotychczasowe inwestycje, testy laboratoryjne i badania kliniczne były prowadzone w ramach środków pozyskanych z emisji prywatnej akcji (22,8 mln zł) oraz dotacji unijnych (64 mln zł).

© Mabion S.A. all rights reserved Polityka Prywatności