Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

AKTUALNOŚCI >> Mabion jednym z uczestników Pilotażowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW

Mabion jednym z uczestników Pilotażowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW

Mabion S.A. został jedną z wyłonionych przez GPW spółek, które zostaną objęte Pilotażowym Programem Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Do Programu zakwalifikowało się 40 spośród zgłoszonych emitentów z indeksów mWIG40 oraz sWIG80.

Program, który wystartował 25 marca tego roku, został wypracowany po konsultacjach GPW z domami maklerskimi. Raporty analityczne będą przygotowywać zespoły analityczne 12 Członków Giełdy, a koszt przygotowania tych analiz będzie sfinansowany przez GPW w ramach Programu.

Dzięki Programowi nie tylko wzrośnie liczba publikowanych analiz dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale też zwiększy się dostępność aktualnych analiz dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych. GPW liczy, że dzięki temu wzrośnie zainteresowanie inwestorów akcjami spółek z Programu, co w efekcie przełoży się na wzrost płynności na tych aktywach.

Spółki, które przystąpiły do Programu, musiały wysłać odpowiednie zgłoszenie do GPW oraz spełnić określone warunki: należeć do indeksu mWIG40 lub sWIG80 (na 25 marca 2019 r.), posiadać kapitalizację powyżej 50 mln zł, a free float powyżej 20 proc.

© Mabion S.A. all rights reserved Polityka Prywatności