Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

AKTUALNOŚCI >> Mabion ma zgodę komisji bioetyki na badania kliniczne na terenie Rosji

Mabion ma zgodę komisji bioetyki na badania kliniczne na terenie Rosji

Mabion SA uzyskał zgodę komisji bioetycznej w Rosji na prowadzenie badań klinicznych leku MabionCD20. Spółka oczekuje na zgodę rosyjskiego Ministerstwa Zdrowia, co pozwoli na rozpoczęcie podań preparatu w Rosji. Mabion zamierza przeprowadzić badania kliniczne we współpracy z kilkudziesięcioma ośrodkami w 8 krajach Europy. Badania z udziałem ludzi to ostatni etap procedury poprzedzającej rejestrację leku.

© Mabion S.A. all rights reserved Polityka Prywatności