Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

AKTUALNOŚCI >>  Mabion S.A. z dofinansowaniem w ramach programu InnoNeuroPharm

 Mabion S.A. z dofinansowaniem w ramach programu InnoNeuroPharm

NCBiR wydał pozytywną ocenę i rekomenduje do dofinansowania projekt rozwoju kolejnego leku z pipeline Mabion S.A. Wniosek dotyczący rozwoju leku biotechnologicznego, przeciwciała monoklonalnego klasy IgG1 skierowanego przeciwko EGFR, przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną, składającą się z dwóch etapów i został wskazany do dofinansowania ramach programu sektorowego InnoNeuroPharm.  

Łączna kwota dofinansowania projektu to ponad 28 mln złotych. Ostateczna kwota może ulec zmianie i zostanie podana w umowie, którą spółka podpisze z NCBiR.

Artur Chabowski, Prezes Zarządu Mabion S.A.: Złożenie tego wniosku jest wyrazem konsekwentnej realizacji przez nas strategii rozwoju produktów leczniczych, którą przyjęliśmy w marcu tego roku. Projekt ten przewiduje kontynuację prowadzonych przez nas prac nad MabionEGFR, który potencjalnie znajdzie zastosowanie w leczeniu raka jelita grubego, głowy i szyi. Cieszymy się, że nasz wniosek został wysoko oceniony na liście rankingowej. Świadczy to o jego bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Możliwość korzystania z programów sektorowych, dedykowanych firmom branży biotechnologicznej, traktujemy jako jedno z ważniejszych narzędzi wsparcia naszej działalności badawczo-rozwojowej.

W ramach konkursu łącznie wpłynęły 23 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 213 386 996,40 zł. W wyniku przeprowadzonej całościowej oceny merytorycznej 13 projektów zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania.   

 

© Mabion S.A. all rights reserved Polityka Prywatności