Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

AKTUALNOŚCI >> Zgoda na realizację badań klinicznych w Bośni

Zgoda na realizację badań klinicznych w Bośni

Mabion uzyskał zgodę bośniackiego Urzędu Rejestracji Leków i Produktów Leczniczych na realizację badań klinicznych leku MabionCD20. Ponadto w Bośni spółka otrzymała już akceptację trzech z sześciu lokalnych komisji bioetycznych. Dotychczas zgody wszystkich wymaganych proceduralnie instytucji Mabion uzyskał w Polsce, Gruzji i na Litwie, gdzie spółka przygotowuje się do podań leku pierwszym pacjentom.

© Mabion S.A. all rights reserved Polityka Prywatności