Nasza historia

Nasza spółka została utworzona przez cztery krajowe firmy farmaceutyczne: Celon Pharma z Łomianek, Polfarmex z Kutna, IBSS Biomed z Krakowa i Genexo z Warszawy (obecnie w portfelu Twiti Investments) oraz dwa podmioty prowadzące badania naukowe z zakresu biotechnologii: BioCentrum i Biotech Consulting.

4

Wystartowaliśmy w momencie, kiedy sektora biotechnologicznego w Polsce jeszcze nie było, dzięki temu zyskaliśmy unikalną możliwość tworzenia fundamentów tej branży w naszym kraju. Zaczynaliśmy w małym laboratorium w centrum Łodzi, a dziś pracujemy w dwóch w pełni wyposażonych, nowoczesnych ośrodkach: jednym badawczo-rozwojowym, a drugim naukowo-produkcyjnym.

5

Poprzez łączenie wiedzy naukowej z zaawansowaną technologią, od początku naszej działalności uczestniczymy w innowacyjnych projektach, tworzeniu produktów i technologii, dzięki którym umożliwiamy pacjentom dostęp do terapii leczniczych najnowszej generacji, a także wspieramy rozwój krajowej gospodarki opartej na wiedzy, tworząc przy tym miejsca pracy dla specjalistów z sektora biotechnologicznego.