KALENDARZ INWESTORA

 Kalendarium wydarzeń inwestorskich:

Zarząd Spółki Mabion S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

– jednostkowy raport roczny za 2016 rok: 25 kwietnia 2017 r.
– jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2017 roku: 29 maja 2017 r.
– jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2017 roku: 15 września 2017 r.
– jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku: 15 listopada 2017 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2017 r.

© mabion s.a. all rights reserved | created by onboard.pl