Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o polityce prywatności tutaj: polityka prywatności

Rok 2021

60/2021

2021-10-22 16:03

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

[Pobierz]

[Pobierz]

59/2021

2021-10-22 15:56

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

[Pobierz]

[Pobierz]

58/2021

2021-10-22 15:29

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

[Pobierz]

[Pobierz]

57/2021

2021-10-22 15:24

Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pomostowego badania klinicznego MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w Belgii.

[Pobierz]

56/2021

2021-10-15 13:48

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2021 roku.

[Pobierz]

55/2021

2021-10-15 11:39

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

[Pobierz]

[Pobierz]

54/2021

2021-10-14 12:13

Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pomostowego badania klinicznego MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w Gruzji.

[Pobierz]

53/2021

2021-10-11 18:17

Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pomostowego badania klinicznego MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w Polsce.

[Pobierz]

52/2021

2021-10-08 08:27

Informacja o zawarciu umowy produkcyjnej na skalę komercyjną z Novavax, Inc. na lata 2022-2025

[Pobierz]

51/2021

2021-08-10 18:17

Rejestracja zmian Statutu Spółki.

[Pobierz]

[Pobierz]

50/2021

2021-08-10 13:46

Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

[Pobierz]

49/2021

2021-07-30 19:05

Przyjęcie wspólnego programu prac dla dopuszczenia MabionCD20 do obrotu na rynkach europejskim i amerykańskim oraz wypracowanie ostatecznego zakresu danych i badania klinicznego do wniosku rejestracyjnego na rynku europejskim.

[Pobierz]

48/2021

2021-07-05 10:41

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

[Pobierz]

[Załącznik]

47/2021

2021-07-02 17:09

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

[Pobierz]

[Załącznik]

46/2021

2021-06-24 12:44

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

[Pobierz]

[Załącznik]

45/2021

2021-06-23 22:59

Aktualizacja informacji dotyczących współpracy z Novavax, Inc. w zakresie programu szczepionki na COVID-19.

[Pobierz]

44/2021

2021-06-22 19:12

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r.

[Pobierz]

[Załącznik]

43/2021

2021-06-22 19:06

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

[Pobierz]

42/2021

2021-06-22 18:56

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r.

[Pobierz]

[Załącznik]

[Załącznik]

41/2021

2021-06-17 19:30

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

[Pobierz]

40/2021

2021-06-07 23:20

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

[Pobierz]

[Załącznik]

39/2021

2021-06-07 17:07

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

[Pobierz]

[Załącznik]

38/2021

2021-06-01 19:30

Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i kandydatura na członka Rady Nadzorczej

[Pobierz]

[Załącznik]

37/2021

2021-05-26 18:02

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.

[Pobierz]

[Pobierz]

[Pobierz]

[Pobierz]

[Pobierz]

[Pobierz]

36/2021/K

2021-05-14 16:33

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki- korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 13 maja 2021.

[Pobierz]

36/2021

2021-05-13 20:27

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

[Pobierz]

[Pobierz]

35/2021

2021-04-29 15:39

Zawarcie aneksu do umowy o współpracy z Mylan Ireland Ltd.

[Pobierz]

34/2021

2021-04-15 15:40

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki do obrotu giełdowego

[Pobierz]

33/2021

2021-04-14 16:14

Warunkowa rejestracja akcji serii U Spółki w KDPW

[Pobierz]

32/2021

2021-04-13 16:42

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020

[Pobierz]

31/2021

2021-04-02 18:26

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

[Pobierz]

30/2021

2021-03-25 21:48

Informacje dotyczące realizacji pierwszego zamówienia w ramach umowy ramowej z Novavax, Inc.

[Pobierz]

29/2021

2021-03-23 16:25

Rejestracja praw do akcji serii U Spółki w KDPW

[Pobierz]

28/2021

2021-03-23 16:15

Dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki do obrotu giełdowego

[Pobierz]

27/2021

2021-03-22 15:00

Warunkowa rejestracja praw do akcji serii U Spółki w KDPW

[Pobierz]

26/2021

2021-03-22 14:57

Informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji serii U emitowanych przez Mabion S.A.

[Pobierz]

25/2021

2021-03-16 19:57

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. zwołanego na dzień 22 marca 2021 r. oraz informacje dotyczące weryfikacji strategii finansowania Spółki

[Pobierz]

24/2021

2021-03-16 17:01

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce

[Pobierz] [Załącznik][Załącznik]

23/2021

2021-03-15 18:36

Zawarcie umów objęcia akcji serii U Mabion S.A.

[Pobierz]

22/2021

2021-03-11  08:39

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

[Pobierz] [Załącznik]

21/2021

2021-03-09  22:36

Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez Mabion S.A. nowych akcji serii U oraz ostatecznej liczby akcji serii U, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę

[Pobierz]

20/2021

2021-03-08  16:18

Informacja dotycząca deklaracji niektórych akcjonariuszy złożonych w związku z prowadzonym procesem budowania księgi popytu

[Pobierz]

19/2021

2021-03-04  08:40

Zawarcie umowy o plasowanie oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez Mabion S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U

[Pobierz]

18/2021

2021-03-03  18:10

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

[Pobierz]

17/2021

2021-03-03  15:02

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

[Pobierz] [Załącznik]

16/2021

2021-03-03  8:05

Zawarcie porozumienia z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.

[Pobierz]

15/2021

2021-03-03  7:54

Zawarcie umowy ramowej wraz z pierwszym zamówieniem na usługi kontraktowe z Novavax, Inc. w zakresie programu szczepionki na COVID-19

[Pobierz]

14/2021

2021-02-24  12:59

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 lutego 2021 r.

[Pobierz]

Wykaz akcjonariuszy 5% Mabion NWZ 23.02.2021

[Pobierz]

13/2021

2021-02-23  17:50

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

[Pobierz]

12/2021

2021-02-23  17:47

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 23 lutego 2021 r.

[Pobierz]

Treść uchwał NWZ Mabion 23.02.2021

[Pobierz]

Załącznik do uchwały - uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii U

[Pobierz]

11/2021

2021-02-22  18:01

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 marca 2021 r. wraz z projektami uchwał

[Pobierz]

Projekty uchwał NWZ 

[Pobierz]

Załącznik do uchwały - uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii V

[Pobierz]

Ogłoszenie o zwołaniu

[Pobierz]

10/2021

2021-02-18  17:37

Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

[Pobierz]

9/2021

2021-02-17  16:37

Rejestracja akcji serii S w KDPW

[Pobierz]

8/2021

2021-02-16  15:37

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S do obrotu giełdowego

[Pobierz]

7/2021

2021-02-09  19:02

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

[Pobierz]

6/2021

2021-02-09  18:56

Otrzymanie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki

[Pobierz]

5/2021

2021-02-05  16:33

Zawarcie umowy pożyczki z Twiti Investments Limited

[Pobierz]

4/2021

2021-01-27  23:39

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 23 lutego 2021 r. wraz z projektami uchwał

[Pobierz]

3/2021

2021-01-27  23:22

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki i planowanych dwóch emisjach akcji Spółki

[Pobierz]

2/2021

2021-01-25  16:14

Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu

[Pobierz]

1/2021

2021-01-05  12:02

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021

[Pobierz]

 

Rok 2020

48/2020

2020-12-23  19:20

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii S w KDPW

[Pobierz]

47/2020

2020-12-14  17:15

Piąte wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

[Pobierz]

46/2020

2020-12-10  17:09

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o.

[Pobierz]

45/2020

2020-11-30  17:00

Aktualizacja informacji dotyczących współpracy Spółki z Vaxine Pty Ltd. w zakresie potencjalnej szczepionki na Covid-19

[Pobierz]

44/2020

2020-11-25  16:24

Czwarte wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

[Pobierz]

43/2020

2020-11-04  18:07

Trzecie wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

[Pobierz]

42/2020

2020-10-29  17:23

Aktualizacja informacji dotyczących współpracy Spółki z Vaxine Pty Ltd. w zakresie potencjalnej szczepionki na Covid-19

[Pobierz]

41/2020

2020-10-29  17:12

Zawarcie umowy z Parexel na przeprowadzenie ostatniego badania klinicznego przed złożeniem wniosku w Europejskiej Agencji Leków (EMA) o dopuszczenie do obrotu produktu MabionCD20

[Pobierz]

40/2020

2020-10-21  13:53

Podpisanie wstępnego porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie badań, rozwoju i komercjalizacji przeciwciał leku MabionCD20 w określonych wskazaniach klinicznych w obszarze chorób rzadkich

[Pobierz]

39/2020

2020-10-20  19:25

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

[Pobierz]

38/2020

2020-10-16  15:34

Drugie wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

[Pobierz]

37/2020

2020-10-14  20:15

Podpisanie Listu Intencyjnego w zakresie prowadzenia prac rozwojowych oraz produkcji przeciwciała "IL-mAb" rozwijanego jako potencjalny lek do leczenia zakażeń Covid-19.

[Pobierz]

36/2020

2020-09-29  15:16

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

[Pobierz]

35/2020

2020-09-16  20:57

Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu

[Pobierz]

34/2020

2020-09-14 18:23

Zawarcie porozumienia dotyczącego potencjalnej współpracy w zakresie produktu mogącego stanowić szczepionkę na chorobę Covid-19

[Pobierz]

33/2020

2020-08-31 17:02

Rezygnacja członka zarządu.

[Pobierz]

32/2020

2020-08-28 16:53

Podsumowanie spotkania z Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA

[Pobierz]

31/2020

2020-08-12 15:32

Zawarcie umów pożyczek od głównych akcjonariuszy Spółki

[Pobierz]

30/2020

2020-07-15 16:07

Zawarcie umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o.

[Pobierz]

29/2020

2020-07-09 22:49

Informacje w zakresie wstępnych założeń dla powtórnego wniosku o dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20

[Pobierz]

28/2020

2020-07-01 13:41

Otrzymanie z Europejskiej Agencji Leków pisemnej odpowiedzi w ramach "Scientific Advice" dotyczącej założeń nowego procesu rejestracyjnego leku MabionCD20

[Pobierz]

27/2020

2020-06-30 15:09

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2019

[Pobierz]

26/2020

2020-06-23 15:09

Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

[Pobierz]

25/2020

2020-06-17 15:08

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.

[Pobierz]

[Pobierz]

24/2020

2020-06-16 16:58

Powołanie członków Rady Nadzorczej II kadencji

[Pobierz]

[Pobierz]

23/2020

2020-06-15 17:19

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r.

[Pobierz]

[Pobierz]

[Pobierz]

[Pobierz]

[Pobierz]

22/2020

2020-05-19 17:47

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał

[Pobierz]

[Pobierz]

[Pobierz]

[Pobierz]

[Pobierz]

[Pobierz]

[Pobierz]

21/2020

2020-05-18 18:25

Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego Mabion S.A.

[Pobierz]

20/2020

2020-04-03 11:37

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok

[Pobierz]

19/2020

2020-03-30 17:36

Informacje dotyczące wycofania wniosków rejestracyjnych leku MabionCD20 złożonych w EMA

[Pobierz]

18/2020

2020-03-16 19:33

Zmiany na stanowiskach Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

[Pobierz]

17/2020

2020-03-16 19:30

Informacja dotycząca wpływu skutków rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na działalność Spółki

[Pobierz]

16/2020

2020-03-16 19:04

Ustalenia w zakresie finansowania działalności Spółki w świetle nowej strategii regulacyjnej MabionCD20 w EMA

[Pobierz]

15/2020

2020-03-16 18:58

Zmiana strategii regulacyjnej leku MabionCD20 w EMA

[Pobierz]

14/2020

2020-03-16 18:49

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki i powołanie Prezesa Zarządu Spółki

[Pobierz]

[Pobierz]

13/2020

2020-02-26 14:54

Aktualizacja informacji na temat procedury rejestracyjnej dotyczącej dopuszczenia przez Europejską Agencję Leków leku MabionCD20 do obrotu

[Pobierz]

12/2020

2020-02-14 17:53

Otrzymanie podsumowania spotkania BPD Typu 3 z Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA

[Pobierz]

11/2020

2020-02-13 14:33

Otrzymanie listy kwestii do zaprezentowania na posiedzeniu Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi w dniach 24-27 lutego 2020 roku

[Pobierz]

10/2020

2020-02-12 14:34

Zmiana pozwolenia na budowę Centrum Naukowo-Technologicznego zaawansowanej biotechnologii medycznej Mabion S.A. w Konstantynowie Łódzkim.

[Pobierz]

9/2020

2020-02-07 15:24

Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

[Pobierz]

8/2020

2020-01-29 14:11

Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

[Pobierz]

7/2020

2020-01-28 21:39

Złożenie odpowiedzi na pytania w ramach procedury rejestracyjnej leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków

[Pobierz]

6/2020

2020-01-27 15:38

Rejestracja akcji serii P i S w KDPW

[Pobierz]

5/2020

2020-01-24 20:37

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P i S do obrotu giełdowego.

[Pobierz]

4/2020

2020-01-22 22:51

Informacja dotycząca spotkania BPD Typu 3 z Agencją ds. Żywności i Leków _FDA_ w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA

[Pobierz]

3/2020

2020-01-17 14:27

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii P i S w KDPW.

[Pobierz]

2/2020

2020-01-13 11:38

Aktualizacja informacji w zakresie procedury rejestracyjnej leku MabionCD20

[Pobierz]

 

1/2020

2020-01-10 11:29

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020

[Pobierz]

 

Rok 2019

38/2019

2019-12-16 08:13

Otrzymanie podsumowania z posiedzenia CHMP w zakresie procedury rejestracyjnej leku MabionCD20

[Pobierz]

37/2019

2019-12-12 19:17

Aktualizacja informacji na temat procedury rejestracyjnej dotyczącej dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

[Pobierz]

36/2019

2019-12-09 11:33

Uzyskanie zgody NCBiR na wydłużenie terminu realizacji projektu badawczego.

[Pobierz]

35/2019

2019-12-06 15:21

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

[Pobierz]

[Pobierz]

34/2019

2019-12-02 11:07

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 listopada 2019 r.

[Pobierz]

[Pobierz]

33/2019

2019-11-29 15:48

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2018

[Pobierz]

32/2019

2019-11-29 15:30

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 29 listopada 2019 r.

[Pobierz]

[Pobierz]

[Pobierz]

31/2019

2019-11-18 13:55

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

[Pobierz]

[Pobierz]

[Pobierz]
 
30/2019

2019-11-11 18:25

Złożenie odpowiedzi w ramach drugiego wniosku rejestracyjnego Spółki dotyczącego leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków

[Pobierz]

29/2019

2019-11-10 12:45

Złożenie odpowiedzi na drugą rundę pytań w procedurze rejestracyjnej leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków.

[Pobierz]

28/2019

2019-10-30 16:00

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 29 listopada 2019 r. wraz z projektami uchwał.

[Pobierz]

[Pobierz]
 
[Pobierz]
 
[Pobierz]
 

27/2019

2019-10-23 10:23

Wyznaczenie spotkania BPD Typu 3 z amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA.

[Pobierz]

26/2019

2019-10-21 19:58

Uzgodnienie warunków oraz podjęcie decyzji o zawarciu dokumentacji finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

[Pobierz]

25/2019

2019-08-19 14:51

Uzyskanie certyfikatu GMP dla Kompleksu w Konstantynowie Łódzkim w zakresie wytwarzania produktu leczniczego.

[Pobierz]

24/2019

2019-08-14 19:35

Informacja dotycząca współpracy z Mylan.

[Pobierz]

23/2019

2019-08-06 16:51

Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

[Pobierz]

22/2019

2019-07-25 15:54

Informacja od Europejskiej Agencji Leków nt. oceny wyniku inspekcji GMP w zakresie wytwarzania leku MabionCD20 w Kompleksie w Konstantynowie Łódzkim.

[Pobierz]

21/2019

2019-07-23 17:00

Uzyskanie certyfikatu GMP dla Kompleksu w Konstantynowie Łódzkim w zakresie wytwarzania substancji czynnej.

[Pobierz]

20/2019

2019-07-01 15:23

Otrzymanie drugiej rundy pytań w procedurze rejestracyjnej leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków.

[Pobierz]

19/2019

2019-06-28 17:32

Aktualizacja informacji dotyczącej składu Zarządu Spółki

[Pobierz]

18/2019/K

2019-06-25 15:24

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 czerwca 2019 r. - korekta

[Pobierz]

[Pobierz]

18/2019

2019-06-19 14:30

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 czerwca 2019 r.

[Pobierz]

[Pobierz]

17/2019

2019-06-18 16:08

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r.

[Pobierz]

[Pobierz]

16/2019

2019-06-12 16:33

Realizacja ostatniego warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim.

[Pobierz]

15/2019

2019-05-27 12:58

Przyjęcie przez Europejską Agencję Leków drugiego wniosku rejestracyjnego Spółki dotyczącego leku MabionCD20 do oceny.

[Pobierz]

14/2019

2019-05-20 16:03

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.

[Pobierz]

[Pobierz]

[Pobierz]

[Pobierz]

13/2019

2019-05-06 09:22

Złożenie drugiego wniosku rejestracyjnego dotyczącego leku MabionCD20 do Europejskiej Agencji Leków.

[Pobierz]

12/2019

2019-04-30 15:51

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

[Pobierz]

11/2019

2019-04-25 13:51

Rezygnacja Prezesa Zarządu.

[Pobierz]

10/2019/K

2019-04-24 15:53

Złożenie odpowiedzi w procedurze rejestracyjnej leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków - korekta raportu

[Pobierz]

10/2019

2019-04-24 14:41

Złożenie odpowiedzi w procedurze rejestracyjnej leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków.

[Pobierz]

9/2019

2019-04-05 20:39

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok.

[Pobierz]

8/2019

2019-04-03 16:27

Aktualizacja strategii rozwoju produktów leczniczych.

[Pobierz]

7/2019

2019-04-02 16:31

Zmiana akcji zwykłych imiennych serii P na akcje zwykłe na okaziciela.

[Pobierz]

6/2019

2019-04-01 19:53

Informacja dotycząca procedury rejestracyjnej leku MabionCD20 w Turcji.

[Pobierz]

5/2019

2019-03-20 15:54

Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim.

[Pobierz]

4/2019

2019-01-30 12:17

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

[Pobierz]

[Pobierz]

3/2019

2019-01-25 14:59

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

[Pobierz]

[Pobierz]

2/2019

2019-01-21 11:32

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019.

[Pobierz]

1/2019

2019-01-03 11:15

Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

[Pobierz]

[Pobierz]

Rok 2018

63/2018

2018-12-24 14:21

Zmiana w Zarządzie Spółki.

[Pobierz]

62/2018

2018-12-18 14:31

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A.

[Pobierz]

[Pobierz]

[Pobierz]

61/2018

2018-12-05 16:16

Złożenie wniosku o rozszerzenie ochrony patentowej w trybie PCT w ramach projektu MabionMS.

[Pobierz]

60/2018

2018-11-14 18:16

Otrzymanie pozwolenia na budowę Centrum Naukowo-Technologicznego zaawansowanej biotechnologii medycznej Mabion S.A. w Konstantynowie Łódzkim.

[Pobierz]

59/2018

2018-10-26 22:15

Złożenie drugiego wniosku patentowego w ramach projektu MabionMS

[Pobierz]

58/2018

2018-08-27 17:55

Otrzymanie płatności z tytułu realizacji kluczowego etapu umowy o współpracy z Mylan Ireland

[Pobierz]

57/2018

2018-08-07 14:44

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

[Pobierz]

56/2018

2018-08-06 16:12

Otrzymanie z Europejskiej Agencji Leków zgody na złożenie drugiego wniosku rejestracyjnego (,,Duplicate application") na lek o roboczej nazwie MabionCD20.

[Pobierz]

55/2018

2018-07-17 12:18

Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy z BZ WBK S.A.

[Pobierz]

54/2018

2018-06-29 14:13

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 r.

[Pobierz] [Załącznik]

53/2018

2018-06-28 17:25

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

[Pobierz] [Załącznik 1] [Załącznik 2] [Załącznik 3]

52/2018

2018-06-28 17:24

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r.

[Pobierz] [Załącznik 1] [Załącznik 2] [Załącznik 3]

51/2018

2018-06-28 08:56

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

[Pobierz]

50/2018

2018-06-28 07:40

Informacja dotycząca spotkania z amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków _FDA_ w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA.

[Pobierz]

49/2018

2018-06-27 14:33

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki.

[Pobierz]

48/2018

2018-06-27 13:04

Otrzymanie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

[Pobierz]

47/2018

2018-06-27 13:03

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

[Pobierz]

46/2018

2018-06-21 11:52

Przyjęcie wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20 przez Europejską Agencję Leków do oceny.

[Pobierz]

45/2018

2018-06-13 18:23

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku.

[Pobierz]

[Pobierz]

44/2018

2018-06-12 13:30

Otrzymanie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki.

[Pobierz]

43/2018

2018-06-11 17:44

Rejestracja akcji serii P w KDPW.

[Pobierz]

42/2018

2018-06-11 10:00

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A.

[Pobierz]

41/2018

2018-06-08 19:33

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu giełdowego

[Pobierz]

40/2018

2018-06-08 15:12

Otrzymanie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki

[Pobierz]

39/2018

2018-06-08 14:22

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji

[Pobierz]

38/2018

2018-06-04 17:04

Sprawozdania Rady Nadzorczej Mabion S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 28 czerwca 2018 roku

[Pobierz]

[Pobierz]

37/2018

2018-06-01 20:00

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał

[Pobierz]

[Pobierz]

[Pobierz]

[Pobierz]

36/2018

2018-06-01 16:47

Złożenie wniosku w Europejskiej Agencji Leków o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20.

[Pobierz]

35/2018
2018-05-25 21:59

Potwierdzenie ostatecznych wyników badania klinicznego MabionCD20 NHL.

[Pobierz]

34/2018

2018-05-18 12:53

Zmiana akcji zwykłych na okaziciela serii P na akcje zwykłe imienne.

[Pobierz]

33/2018

2018-05-09 12:31

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

[Pobierz]

32/2018

2018-05-08 20:15

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2018 r.

[Pobierz]

31/2018

2018-05-08 20:11

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

[Pobierz]

[Pobierz]

30/2018

2018-05-08 18:06

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

[Pobierz]

29/2018

2018-05-07 16:30

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

[Pobierz]

28/2018/K

2018-05-02 15:23

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P oraz uchylenia zapisów Statutu dotyczących kapitału docelowego - korekta.

[Pobierz]

28/2018

2018-05-01 19:53

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P oraz uchylenia zapisów Statutu dotyczących kapitału docelowego.

[Pobierz]

27/2018

2018-04-24 19:15

Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

[Pobierz]

[Pobierz]

26/2018

2018-04-23 15:44

Podpisanie umowy objęcia akcji serii P z Twiti Investments Ltd.

[Pobierz]

25/2018

2018-04-23 11:36

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 kwietnia 2018 r.

[pobierz]

[pobierz]

24/2018

2018-04-18 17:16

Zmiana Statutu Mabion S.A. dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 kwietnia 2018 r.

[pobierz]

23/2018

2018-04-18 16:44

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2018 roku.

[pobierz]

[pobierz]

22/2018

2018-04-04 22:49

Wybór projektu Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A do dofinansowania.

[pobierz]

21/2018

2018-04-04 19:17

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

[pobierz]

[pobierz]

20/2018

2018-03-29 18:13

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

[pobierz]

19/2018

2018-03-27 16:54

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

[pobierz]

[pobierz]

18/2018

2018-03-26 15:56

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017.

[pobierz]

17/2018

2018-03-23 19:36

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

[pobierz]

[pobierz]

16/2018

2018-03-23 11:25

Planowane zmiany Statutu Spółki.

[pobierz]

15/2018

2018-03-23 11:23

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 18 kwietnia 2018 roku wraz z projektami uchwał.

[pobierz]

[pobierz]

[pobierz]

[pobierz]

14/2018

2018-03-23 8:56

Podpisanie umów dotyczących pozyskania przez Mabion S.A. finansowania (korekta).

[pobierz]

13/2018

2018-03-23 7:16

Potwierdzenie ostatecznych wyników badania klinicznego MabionCD20 RZS.

[pobierz]

12/2018

2018-03-23 7:04

Podpisanie umów dotyczących pozyskania przez Mabion S.A. finansowania.

[pobierz]

11/2018

2018-03-15 16:35

Rejestracja akcji serii N i O w KDPW.

[pobierz]

10/2018

2018-03-14 21:04

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N i O do obrotu giełdowego.

[pobierz]

9/2018

2018-03-13 19:47

Warunkowa rejestracja akcji serii N i O w KDPW.

[pobierz]

8/2018

2018-02-06 20:47

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

[pobierz]

[pobierz]

7/2018

2018-02-06 10:45

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

[pobierz]

[pobierz]

6/2018

2018-01-15 10:17

Wyniki badania klinicznego MabionCD20 NHL w zakresie pozostałych drugorzędowych punktów końcowych.

[pobierz]

5/2018

2018-01-12 16:36

Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

[pobierz]

[pobierz]

4/2018

2018-01-11 14:07

Informacja o ostatniej wizycie ostatniego pacjenta w badaniu MabionCD20 NHL i zakończeniu obserwacji długoterminowej.

[pobierz]

3/2018

2018-01-10 16:55

Wyniki badania klinicznego MabionCD20 NHL w zakresie części drugorzędowych punktów końcowych (skuteczność leczenia oraz ogólny profil bezpieczeństwa).

[pobierz]

2/2018

2018-01-05 17:17

Pozytywne wstępne wyniki badania klinicznego MabionCD20 NHL w zakresie pierwszorzędowych farmakokinetycznych punktów końcowych.

[pobierz]

1/2018

2018-01-05 12:04

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018.

[pobierz]

Rok 2017

58/2017

2017-12-18 16:41

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

[pobierz]

[pobierz]

57/2017

2017-12-15 15:17

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

[pobierz]

[pobierz]

56/2017

2017-12-05 17:44

Złożenie wniosku patentowego w ramach projektu MabionMS

[pobierz]

55/2017

2017-12-04 17:38

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z BZ WBK S.A.

[pobierz]

54/2017

2017-11-15 09:59

Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie projektu badawczego nad lekiem MabionHER2

[pobierz]

53/2017

2017-11-10 21:30

Korekta raportu okresowego za I półrocze 2017 r.

[pobierz]

[pobierz]

52/2017

2017-11-07 18:30

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2017 roku.

[pobierz]

51/2017

2017-11-02 12:01

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za rok 2017.

[pobierz]

50/2017

2017-10-26 10:51

Informacja o zakończeniu obserwacji długoterminowej w badaniu MabionCD20 RZS.

[pobierz]

49/2017

2017-10-16 17:57

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A.dokonanych przez osoby blisko związane.

[pobierz]

[pobierz]

[pobierz]

48/2017

2017-10-04 16:21

Zawarcie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego rozwoju leku MabionEFGR.

[pobierz]

47/2017

2017-10-04 14:07

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

[pobierz]

46/2017

2017-09-26 11:02

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

[pobierz]

[pobierz]

45/2017

2017-09-21 18:29

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

[pobierz]

[pobierz]

44/2017

2017-09-19 11:29

Zawarcie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego rozwoju leku MabionCD20.

[pobierz]

43/2017

2017-09-18 20:13

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

[pobierz]

[pobierz]

42/2017

2017-09-01 11:57

Pozytywne wyniki badania klinicznego MabionCD20 RZS w zakresie drugorzędowych punktów końcowych.

[pobierz]

41/2017

2017-08-29 15:55

Pozytywne wstępne wyniki badania klinicznego MabionCD20 RZS w zakresie parametrów farmakokinetycznych.

[pobierz]

40/2017

2017-08-28 12:04

Informacja o zakończeniu podawania leku w badaniu MabionCD20 NHL.

[pobierz]

39/2017

2017-08-24 09:51

Pozytywne wstepne wyniki badania klinicznego MabionCD20 RZS w zakresie podstawowego punktu końcowego ACR 20.

[pobierz]

38/2017

2017-07-28 16:44

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

[pobierz]

37/2017

2017-07-06 15:32

Zarekomendowanie przez NCBiR wniosku o dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego rozwoju leku MabionEGFR.

[pobierz]

36/2017

2017-07-05 22:05

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby blisko związane.

[pobierz]

[pobierz]

[pobierz]

35/2017

2017-06-14 18:08

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MABION S.A. w dniu 14 czerwca 2017 r.

[pobierz]

[pobierz]

 

34/2017

2017-06-14 14:43

Zmiany w składzie Rady Nazdzorczej Spółki.

[pobierz]

 

33/2017

2017-06-14 14:37

Uchwały podjete przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2017 r.

[pobierz]

[pobierz]

 

32/2017

2017-06-13 18:57

Otrzymanie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki

[pobierz]

 

31/2017

2017-06-13 16:36

Zarekomendowanie przez NCBiR wniosku o dofinansowanie

[pobierz]

 

30/2017

2017-06-08 14:17

Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy z BZ WBK S.A.

[pobierz]

 

29/2017

2017-05-31 14:50

Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

[pobierz]

 

28/2017

2017-05-29 13:59

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r. o sprawozdanie Rady Nadzorczej.

[pobierz]

[pobierz]

 

27/2017

2017-05-18 22:12

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 14 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.

[pobierz]

[pobierz]

[pobierz]

 

26/2017

2017-05-15 13:52

Informacja o zakończeniu podawania leku w badaniu MabionCD20 RZS.

[pobierz]

 

25/2017

2017-05-10 23:30

Szacunkowe wybrane dane finansowe Mabion S.A. za I kwartał 2017 roku.

[pobierz]

 

24/2017

2017-05-08 14:58

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2017 roku.

[pobierz]

 

23/2017

2017-04-24 17:19

Aktualizacja informacji w zakresie wpływu zmiany polityki rachunkowości i przejścia na MSR/MSSF na wyniki finansowe Spółki za 2016 r.

[pobierz]

 

22/2017

2017-04-20 16:00

Uzyskanie certyfikatu GMP dla Kompleksu w Konstantynowie Łódzkim.

[pobierz]

 

21/2017

2017-04-14 16:17

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r.

[pobierz]

 

20/2017

2017-03-30 16:24

Przyjęcie planu strategii rozwoju produktów leczniczych.

[pobierz]

[pobierz]

 

19/2017

2017-03-24 12:16

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r.

[pobierz]

18/2017 K

2017-03-23 15:00

Korekta raportu bieżącego nr 18/2017- Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.

[pobierz]

[pobierz]

 

18/2017

2017-03-23 09:01

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.

[pobierz]

[pobierz]

 

17/2017

2017-03-10 13:54

Powołanie Zarządu Spółki na I wspólną kadencję.

[pobierz]

 

16/2017

2017-03-10 13:54

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki.

[pobierz]

[pobierz]

 

15/2017

2017-02-21 14:44

Informacja o postępach związanych z lekiem MabionCD20- badanie NHL.

[pobierz]

14/2017

2017-02-17 16:28

Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MABION S.A. w dniu 16 lutego 2017 r.

[pobierz]

[pobierz]

 

13/2017

2017-02-16 15:43

Zmiany Statutu Mabion S.A. dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 lutego 2017 r.

[pobierz]

 

12/2017

2017-02-16 15:42

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

[pobierz]

 

11/2017

2017-02-16 15:10

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2017 r.

[pobierz]

[Uchwały NWZ]

[Regulamin Walnego Zgromadzenia]

 

10/2017

2017-02-15 15:33

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 lutego 2017.

[pobierz]

[Projekt Uchwały na NWZ Mabion S.A.]

 

9/2017

2017-02-13 10:02

Wpływ planowanej zmiany polityki rachunkowości i przejścia na MSR/MSSF na wyniki finansowe Spółki za 2016 r.

[pobierz]

8/2017

2017-02-13 09:58

Otrzymanie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

[pobierz]

[załącznik - Maciej Wieczorek]

[załącznik - David James]

[załącznik - Artur Olech]

7/2017

2017-01-19 13:18

Proponowane zmiany Statutu Mabion S.A.

[pobierz]

[Tekst jednolity Statutu Spółki]

[Zmiany Statutu]

6/2017

2017-01-19 13:12

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 16 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał.

[pobierz]

[Regulamin Walnego Zgromadzenia]

[Projekty Uchwał]

[Opinia Zarządu]

[Ogłoszenie Zarządu]

5/2017

2017-01-11 23:35

Realizacja warunków zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim.

[pobierz]

4/2017

2017-01-11 23:34

Realizacja warunków zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biotechnologicznych Produktów Leczniczych w Łodzi.

[pobierz]

3/2017

2017-01-04 14:33

Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną.

[pobierz]

 

2/2017

2017-01-03 15:41

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

[pobierz]

 

1/2017

2017-01-03 15:04

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017.

[pobierz]

 

Rok 2016:

34/2016

2016-12-22 17:33:49

Pozytywna opinia po szóstym posiedzeniu niezależnej Komisji DSMB w zakresie przebiegu badania klinicznego i bezpieczeństwa leku MabionCD20.

[pobierz]

 

33/2016

2016-12-14 15:47:04

Zmiany w składzie Zarządu Mabion S.A. oraz przegląd potencjalnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój.

[pobierz]

 

32/2016

2016-11-14 15:13:37

Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną.

[pobierz]

 

31/2016

2016-11-08 18:14:36

Zawarcie umowy o współpracy z Mylan Ireland.

[pobierz]

 

30/2016

2016-10-17 16:20:57

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – korekta powiadomienia

[pobierz]

 

29/2016

2016-10-17 14:47:07

Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

[pobierz]

 

28/2016

2016-10-12 14:32:50

Zawarcie umowy o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym

[pobierz]

 

27/2016

2016-10-07 13:12:55

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku

[pobierz]

 

26/2016

2016-09-30 17:18:45

Informacja o zakończeniu rekrutacji pacjentów do podbadania MabionCD20 RZS

[pobierz]

 

25/2016

2016-09-26 09:59:11

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

[pobierz]

 

24/2016

2016-08-08 14:45:22

Informacja o postępach związanych z lekiem MabionCD20

[pobierz]

 

23/2016

2016-07-30 21:25:02

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

[pobierz]

 

22/2016

2016-07-29 19:01:37

Postępy rozmów dotyczących warunków porozumienia z przyszłym potencjalnym partnerem

[pobierz]

 

21/2016

2016-07-15 17:32:04

Informacja o postępach związanych z lekiem MabionCD20

[pobierz]

 

20/2016

2016-07-07 13:41:49

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

[pobierz]

 

19/2016

2016-07-04 15:55:37

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O
[pobierz]

 

18/2016

2016-06-21 18:14:56

Informacja o postępach związanych z lekiem MabionCD20
[pobierz]

 

17/2016

2016-06-10 12:21:37

Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MABION S.A. w dniu 7 czerwca 2016 r.

[pobierz]

 

16/2016

2016-06-08 15:43:09

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

[pobierz]

 

15/2016

2016-06-07 20:28:10

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Mabion S.A.

[pobierz]

 

14/2016

2016-06-07 20:23:53

Zmiana Statutu Mabion S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 czerwca 2016 r.

[pobierz]

 

13/2016

2016-06-07 20:20:29

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 7 czerwca 2016 r.

[pobierz]

 

12/2016

2016-06-07 12:45:22

Zakończenie subskrypcji akcji serii O

[pobierz]

 

11/2016

2016-05-24 17:27:08

Kandydatura do Rady Nadzorczej Mabion S.A.

[pobierz]

 

10/2016

2016-05-24 17:01:05

Objęcie akcji serii O

[pobierz]

 

9/2016

2016-05-23 15:05:54

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii O

[pobierz]

 

8/2016

2016-05-18 13:58:13

Podpisanie przedwstępnych umów objęcia akcji Mabion S.A.

[pobierz]

 

7/2016

2016-05-11 22:43:52

Proponowane zmiany Statutu MABION S.A.

[pobierz]

 

6/2016

2016-05-11 22:40:32

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 7 czerwca 2016 roku

[pobierz]

 

5/2016

2016-04-22 14:11:28

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N oraz zmian w Statucie Spółki

[pobierz]

 

4/2016

2016-02-05 09:47:18

Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biotechnologicznych Produktów Leczniczych

[pobierz]

 

3/2016

2016-01-19 08:27:14

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016

[pobierz]

 

2/2016

2016-01-13 16:33:24

Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

[pobierz]

 

1/2016

2016-01-08 14:54:34

Otrzymanie zezwolenia na wytwarzanie badanych produktów leczniczych w Konstantynowie Łódzkim

[pobierz]

 

Rok 2015:

44/2015

Objęcie akcji serii N

[pobierz]

43/2015

Objęcie akcji serii N przez głównych Akcjonariuszy

[pobierz]

42/2015

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana Statutu Spółki

[pobierz]

41/2015

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii L i M

[pobierz]

40/2015

Pozytywna opinia po piątym posiedzeniu niezależnej Komisji DSMB w zakresie przebiegu badania klinicznego i bezpieczeństwa leku MabionCD20.

[pobierz]

39/2015

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii L i M

[pobierz]

38/2015

Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

[pobierz]

37/2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Mabion S.A.

[pobierz]

36/2015

Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

[pobierz]

35/2015

Warunkowa rejestracja akcji serii M w KDPW

[pobierz]

34/2015

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

[pobierz]

33/2015

Pozytywne zakończenie inspekcji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim

[pobierz]

32/2015

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

31/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M oraz zmian w Statucie Spółki
[pobierz]

30/2015

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

[pobierz]

29/2015

Warunkowa rejestracja akcji serii L w KDPW

[pobierz]

28/2015

Zakończenie subskrypcji akcji serii M

[pobierz]

27/2015

Emisja akcji serii M

[pobierz]

26/2015

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki
[pobierz]
[Zmiana_Statutu_Spolki]

25/2015

Rejestracja zmian w Statucie Mabion S.A.

[pobierz]

24/2015

Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na NWZ Mabion S.A. w dniu 30 września 2015 r.

[pobierz]

23/2015

Zmiana Statutu Mabion S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 września 2015 roku
[pobierz]

22/2015

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A. w dniu 30 września 2015 roku
[pobierz]
[Treść uchwał]

21/2015
Złożenie wniosku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego o wydanie zezwolenia na wytwarzanie badanych produktów leczniczych w Konstantynowie Łódzkim
[pobierz]

 

20/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A.
[pobierz]

19/2015
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

18/2015
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
[pobierz]

17/2015
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Mabion SA w dniu 24 czerwca 2015
[pobierz]
[załącznik]

16/2015
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
[pobierz]

14/2015
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku
[pobierz]
[treść uchwał]

13/2015
Upoważnienie Altiora do prowadzenia badania klinicznego MabionCD20 w RZS
[pobierz]

12/2015
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

11/2015
Przedłużenie porozumienia z Plexus Ventures dotyczącego pozyskiwania licencjobiorców
[pobierz]

10/2015
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MABION S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 r.
[pobierz] [Projekty uchwał]

9/2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion SA
[pobierz]

8/2015
Zmiana podmiotu prowadzącego badanie kliniczne MabionCD20 w RZS
[pobierz]

7/2015
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Kompleksu Naukowo-Przemysłowego w Konstantynowie Łódzkim
[pobierz]

6/2015
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

5/2015
Podpisanie z Biolotus porozumienia licencyjnego dotyczącego współpracy w Brazylii
[pobierz]

4/2015
Uzupełnienie Sprawozdania Zarządu z działalności MABION SA za 2014 rok
[pobierz]
[Wykaz wprowadzonych zmian]

3/2015
Pozytywna opinia po czwartym posiedzeniu niezależnej Komisji DSMB w zakresie przebiegu badania klinicznego i bezpieczeństwa leku MabionCD20.
[pobierz]

2/2015
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015
[pobierz]

1/2015
Informacje dotyczące procedury rejestracyjnej leku MabionCD20 w Argentynie
[pobierz]

Rok 2014:

45/2014
Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
[pobierz]

44/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

43/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

42/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

41/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

40/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

39/2014
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki
[pobierz]

38/2014
Raport z inspekcji przeprowadzonej przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny
[pobierz]

37/2014
Przekroczenie przez wartość aneksów do umowy o generalne wykonawstwo budowy zakładu w Konstantynowie Łódzkim kryterium umowy znaczącej
[pobierz]

36/2014
Podpisanie umowy z Altiora o realizację badania klinicznego z udziałem pacjentek z nowotworem piersi
[pobierz]

35/2014
Pozytywna opinia po trzecim posiedzeniu niezależnej Komisji DSMB w zakresie przebiegu badania klinicznego i bezpieczeństwa leku MabionCD20.
[pobierz]

34/2014
Informacje na temat Członka Rady Nadzorczej
[pobierz]

33/2014
Zakończenie prywatnej subskrypcji akcji serii L spółki Mabion S.A.
[pobierz]

32/2014
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
[pobierz]

31/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi
[pobierz]

30/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentamifinansowymi
[pobierz]

29/2014
Objęcie akcji serii L przez głównych Akcjonariuszy
[pobierz]

28/2014
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana Statutu Spółki
[pobierz]

27/2014
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Mabion SA w dniu 26 czerwca 2014
[pobierz]

26/2014
Wprowadzenie do obrotu akcji serii K
[pobierz]

25/2014
Powołanie Członka Rady Nadzorczej MABION S.A.
[pobierz]

24/2014
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A.
[pobierz]

23/2014
Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji serii K Spółki
[pobierz]

22/2014
Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję
[pobierz]

21/2014
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013
[pobierz]

20/2014
Podpisanie umowy o konsultacje w zakresie przygotowanie kompleksu w Konstantynowie Łódzkim do wymogów amerykańskiej Agencji Żywności i Leków
[pobierz]

19/2014
Podpisanie listu intencyjnego z Biolotus dotyczącego współpracy w Brazylii
[pobierz]

18/2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A.
[pobierz]

17/2014
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki
[pobierz]

16/2014
Podpisanie porozumienia dotyczącego pozyskiwania licencjobiorców
[pobierz]

15/2014
Podpisanie umowy z Altiora o realizację badania klinicznego z udziałem pacjentów chorych na chłoniaka
[pobierz]

14/2014
Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii K
[pobierz]

13/2014
Informacja o objęciu akcji serii K
[pobierz]

12/2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
[pobierz]

11/2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A.
[pobierz]
– załącznik 1 [pobierz]
– załącznik 2 [pobierz]
– załącznik 3 [pobierz]

10/2014
Zawarcie umowy dotyczącej przyszłej dystrybucji MabionCD20 w Islandii
[pobierz]

09/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

08/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

07/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A.
[pobierz]

06/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

05/2014
Podpisanie umowy z JSC Farmak
[pobierz]

04/2014
Pozytywna opinia po drugim posiedzeniu niezależnej Komisji DSMB w zakresie jakości badania klinicznego i bezpieczeństwa leku MabionCD20.
[pobierz]

03/2014
Otrzymanie decyzji NCBiR w sprawie dofinansowania do MabionHER2
[pobierz]

02/2014
Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
[pobierz]

01/2014
Zawarcie umowy o wykonanie linii technologicznej do produkcji przeciwciał
[pobierz]

Raporty bieżące 2013

Raport bieżący ESPI 22-2013
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Do pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 21-2013
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Do pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 19-2013
Podpisanie umowy z firmą farmaceutyczną Onko Ilaç Sanayi ve Ticaret A.., Turcja

Do pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 18-2013
Uzyskanie zgody serbskiego Ministerstwa Zdrowia na badanie kliniczne MabionCD20

Do pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 17-2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MABION S.A. w dniu 12 czerwca 2013r.

Do pobrania: Pobierz

Raport bieżący ESPI 16-2013
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii J

Do pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 15-2013
Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii J oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii J Spółki

Do pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 14-2013
Powołanie Członków Rady Nadzorczej MABION S.A.
do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 13-2013
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A.
do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 12-2013
Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji serii J Spółki
Do Pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 11-2013
Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
do pobrania: pobierz.pdf

Raport bieżący ESPI 10-2013
Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Do pobrania: Pobierz.pdf

Raport bieżący ESPI 9-2013
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Do pobrania: pobierz.pdf


Raport bieżący ESPI 8-2013
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki
Do pobrania: pobierz.pdf

Raport bieżący ESPI 7-2013
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 r
Do pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 6-2013
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A.
do pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 5-2013
Aktualizacja terminów przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
Do pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 4-2013
Rejestracja akcji Spółki w KDPW
Do pobrania: pobierz

Raport bieżący ESPI 3-2013
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo stanu surowego zamkniętego Zakładu Produkcji Biofarmaceutycznej
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 2-2013
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D, H, I oraz praw do akcji serii J, a także dopuszczenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym GPW
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 1-2013
Przystąpienie do systemu ESPI w typie „EMITENT”
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 3-2013
Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii J spółki Mabion S.A.
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 3-2013
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 2-2013
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 1-2013
Do Pobrania: [pobierz]

 

Raport bieżący EBI 2-2013
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW
Do pobrania: Pobierz.pdf

Raport bieżący EBI 1-2013
Przystąpienie do systemu EBI w typie „CORPORATE GOVERNANCE – rynek regulowany”
Do pobrania: Pobierz.pdf

Raport bieżący EBI 4-2013
Rejestracja akcji Spółki w KDPW
Do pobrania: pobierz.pdf

Raport bieżący EBI 3-2013
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo stanu surowego zamkniętego Zakładu Produkcji Biofarmaceutycznej
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 2-2013
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D, H, I oraz praw do akcji serii J, a także dopuszczenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym GPW
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 1-2013
Wykluczenie akcji serii I Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 17-2013

Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 16-2013
Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii J spółki Mabion S.A
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 15-2013
Informacja o przydziale akcji serii J
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 14-2013
Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii J
Do pobrania: pobierz]

Raport bieżący EBI 13-2013
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 12-2013
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 11-2013
Uzyskanie zgody od polskiej agencji certyfikującej badania kliniczne – Centralnej Ewidencji Badań klinicznych na przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20
Do Pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 10-2013
Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego spółki Mabion S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
Do pobrania : [pobierz]

Raport bieżący EBI 9-2013
Podpisanie umowy z firmą farmaceutyczną Sothema Laboratories, Maroko
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 8-2013
Złożenie kompletu dokumentacji badawczej i prawnej wraz z odpowiednim wnioskiem na przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20 w bośniackim MZ
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 7-2013
Raport kwartalny za IV kwartał 2012r.
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 6-2013
Otrzymanie decyzji zatwierdzającą projekt budowlany wraz z udzieleniem pozwolenia na budowę wielkoskalowego Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 5-2013
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013r.
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 4-2013
MABION SA podpisanie umowy sprzedaży licencji i praw dystrybucyjnych na lek MabionCD20 w
krajach Ameryki Południowej z firmą farmaceutycną LKM SA
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 3-2013
MABION SA uzyskanie zgody litewskiego Ministerstwa Zdrowia na badanie kliniczne MabionCD20
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 2-2013
MABION SA złożenie kompletu dokumentacji badawczej i prawnej wraz z odpowiednim wnioskiem
na przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 1-2013
MABION SA uzyskanie zgody gruzińskiego Ministerstwa Zdrowia na badanie kliniczne MabionCD20
Do Pobrania: [pobierz]

 

Raporty bieżące 2012

Raport bieżący ESPI 27-2012
Nabycie akcji Spółki przez podmiot powiązany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 26-2012
Zbycie znacznego pakietu akcji Spółki
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 25-2012
Nabycie znacznego pakietu akcji Spółki
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 24-2012
Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
Do pobrania: [pobierz]

 

Raport bieżący ESPI 23-2012
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 22-2012
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 21-2012
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 20-2012
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 19-2012
Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 18-2012
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 17-2012
Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

Do pobrania: [pobierz]
 
 
Raport bieżący EBI 45-2012
Raport okresowy spółki za III kwartał 2012r. po korekcie
Do Pobrania: [pobierz]
Załącznik: [pobierz]

Raport bieżący EBI 44-2012
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r.
Do Pobrania: [pobierz]
Załącznik: [pobierz]

 

Raport bieżący EBI 43-2012
Informacja na temat treści uchwał podjętych przez NWZA spółki w dniu 12 grudnia 2012 r.
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 42-2012
Złożenie kompletu dokumentacji badawczej i prawnej w polskiej Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 41-2012
Informacja na temat zakończenia wspólnej procedury Scientific Advice w Europejskim Urzędzie ds. Leków (EMA) oraz Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA)
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 40-2012
Raport za III kwartał 2012 roku
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 39-2012
Informacja zarządu na temat celu zwołania NWZA
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 38-2012
Informacja dotyczący zwołania NWZA
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 37-2012
Złożenie kompletu dokumentacji dla badania klinicznego MabionCD20 w gruzińskim Ministerstwie Zdrowia
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 36-2012
Złożenie kompletu dokumentacji dla badania klinicznego MabionCD20 w rosyjskim Ministerstwie Zdrowia
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 35-2012
Złożenie kompletu dokumentacji dla badania klinicznego MabionCD20 w Ukraińskim Ministerstwie Zdrowia
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 34-2012
Złożenie wniosku wraz z dokumentacją projektową o pozwolenie na budowę Biotechnologicznego Kompleksu Naukowo-Przemysłowego
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 33-2012
Złożenie kompletu dokumentacji badawczej i prawnej dla badania klinicznego MabionCD20 w Serbskim Ministerstwie Zdrowia
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 32-2012
Złożenie kompletu dokumentacji badawczej i prawnej dla badania klinicznego MabionCD20 w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów (RZS) w Litewskim Ministerstwie Zdrowia
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 31-2012
Podpisanie listu intencyjnego z firmą farmaceutyczną z siedzibą w Libanie dot. dystrybucji leku Mabion CD20 w krajach Bliskiego Wschodu
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 30-2012
Odwołanie i rezygnacja z publikacji prognoz wyników finansowych
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 29-2012
Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r.
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 28-2012
Raport okresowy za II kwartał 2012
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 27-2012
Podpisanie listu intencyjnego z firmą farmaceutyczną Human Bioscience z siedzibą w Kolumbii
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 26-2012
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 25-2012
Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na ZWZA w dniu 28.06.2012
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 24-2012
Treść uchwał podjętych na ZWZA Spółki w dniu 28.06.2012
Do pobrania:[pobierz]
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 23-2012
Korekta raportu nr 13-2012 z dnia 15.05.2012 – Raport Kwartalny Mabion S.A. za I kwartał 2012 roku.
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 22-2012
Podpisanie listu intencyjnego z firmą farmaceutyczną z siedzibą w Turcji
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 21-2012
Podpisanie umowy precyzującej przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20 w RZS
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 20-2012
Raport roczny
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 19-2012
Podpisanie listu intencyjnego z firmą farmaceutyczną z siedzibą w Chorwacji dot. rynków Chorwacja, Słowenia, Serbia, Bośnia i Hercegowina
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 18-2012
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Mabion S.A. na dzień 28.06.2012 oraz projekty uchwał
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 17-2012
Podpisanie finalnej umowy przenoszącej prawa własności na działkę inwestycyjną w ŁSSE
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 16-2012
Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki Mabion S.A. w dniu 24 maja 2012 r
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 15-2012
Podpisanie listu intencyjnego z firmą farmaceutyczną Sothema Laboratories, Maroko
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 14-2012
Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki Mabion S.A. w dniu 16 maja 2012 r
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 13-2012
Raport okresowy za I kwartał 2012
Do pobrania [pobierz]
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 12-2012
Aktualizacja do treści uchwał podjętych przez NWZA Spółki Mabion S.A. w dniu 04 kwietnia 2012 r. – niespełnienie warunku wskazanego w § 4 uchwały nr 8/IV/2012
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 11-2012
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: akt notarialny: [pobierz]

Raport bieżący EBI 10-2012
Uzyskanie zezwolenia na inwestycję w ŁSSE
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 9-2012
Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki Mabion S.A. w dniu 04.04.2012

Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: Akt notarialny: [pobierz]

 

Raport bieżący EBI 8-2012
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 7-2012
Odwołanie Członka Rady Nadzorczej
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 6-2012
Uzupełnienie do projektów uchwał NWZA Mabion S.A. zwołanego na dzień 04.04.2012
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: Uchwała Zarządu w sprawie wyłączenia PP akcji [pobierz]
Do pobrania: Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia PP akcji [pobierz]

Raport bieżący EBI 5-2012
Pozytywne zakończenie rokowań w ŁSSE
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 4-2012
Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza na NWZA
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: Wniosek akcjonariusza o zmianę uchwały [pobierz]

Raport bieżący EBI 3-2012
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Do pobrania: [pobierz]

Raport okresowy EBI 2-2012
Raport okresowy za IV kwartał 2011
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: Mabion Raport kwartalny [pobierz]

Raport bieżący EBI 1-2012
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2012
Do pobrania: [pobierz]

 

Raporty bieżące 2011

Raport bieżący ESPI 16-2011
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący ESPI 15-2011
Nabycie akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący ESPI 14-2011
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Do pobrania:[pobierz]
Raport bieżący ESPI 13-2011
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący ESPI 12-2011
Nabycie akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący ESPI 11-2011
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji publicznych
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący ESPI 10-2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 22.06.2011
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący ESPI 9-2011
Zawiadomienie od akcjonariusza o nabyciu akcji emitenta
Do pobrania:[pobierz]
 
Raport bieżący ESPI 8-2011
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący ESPI 7-2011
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący ESPI 6-2011
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Do pobrania: [pobierz]
 
 
Raport bieżący EBI 23-2011
Uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie leków z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF)
Do pobrania: [pobierz]

 

Raport bieżący EBI 22-2011
Zakończenie procedury Scientifical Advice w Europejskim Urzędzie ds Leków (EMA) w zakresie rozwoju jakościowego, nieklinicznego i klinicznego leku
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 20-2011
Korekta terminu przekazania raportu za III kwartał 2011
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 19-2011
Decyzja o rekomendowaniu do dofinansowania
Do pobrania: [pobierz]

 

Raport bieżący EBI 18-2011
Zmiany w radzie nadzorczej spółki
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 17-2011
Zmiany w zarządzie spółki
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 16-2011
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Do pobrania: [pobierz]

 
Raport bieżący EBI 15-2011
Raport kwartalny za II kwartał 2011r
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 14-2011
Korekta raportu bieżącego EBI 1/2011
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 13-2011
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.06.2011r
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: Raport uchwały WZA z dn.22.06.2011 [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 12-2011
Zawiadomienie GIF o planowanej inspekcji w zakresie uzyskania zezwolenia na wytwarzanie
leków do badań klinicznych
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 11-2011
Informacja o zakończeniu protokołu badania klinicznego MabionCD20 w zakresie PK/PD
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 10-2011
Zawarcie umowy na rozpoczęcie testów klinicznych MabionCD20 w chłoniakach
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 9-2011
Zawarcie umowy na rozpoczęcie testów klinicznych MabionCD20 w RZS
Do pobrania: [pobierz]

 

Raport bieżący EBI 8-2011
Raport roczny za 2010r

Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 7-2011
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010r.
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 6-2011
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 5-2011
Raport kwartalny za I kwartał 2011r
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: RAPORT KWARTALNY za IQ [pobierz]

 

Raport bieżący EBI 4-2011

Informacje o postępie rozwoju leku MabionCD20
Do pobrania: [pobierz]

 

Raport bieżący EBI 3-2011

Raport kwartalny Mabion SA za IV kwartał 2010r
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: RAPORT KWARTALNY IVQ [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 2-2011
Informacja Mabion SA w przedmiocie stosowania zasad Dobrych Praktyk
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: Oświadczenie w sprawie Stosowania Dobrych Praktyk [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 1-2011
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2011
Do pobrania: [pobierz]
 

Raporty bieżące 2010

aport bieżący ESPI 5-2010
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący ESPI 4-2010
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji publicznych
Do pobrania: [pobierz]

 

Raport bieżący ESPI 3-2010

Zawiadomienie o transakcji osoby powiązanej
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący ESPI 2-2010
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Do pobrania: [pobierz]

 

Raport bieżący ESPI 1-2010

Rozpoczęcie korzystania z ESPI
Do pobrania: [pobierz]
 
 
 
Raport bieżący EBI 16-2010
Zawarcie znaczącej umowy
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 15-2010
Zawarcie znaczącej umowy
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 14-2010
Raport kwartalny za III kwartał 2010r uzupełniony
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 13-2010
Informacja o aktualizacji prognoz na 2010r zawartych w Dokumencie Informacyjnym
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 12-2010
Raport kwartalny za III kwartał 2010r
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 11-2010
Złożenie nowych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach funduszy UE 1.4 Innowacyjna Gospodarka
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 10-2010
Decyzja o przyznaniu dofinansowania z funduszu UE (1.4-4.1) na lek MabionCD20
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 9-2010
Zawarcie umowy dotyczącej rozwoju i optymalizacji w skali przemysłowej leku MabionCD20
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 8-2010
Zakończenie rokowań w sprawie zyskania zezwolenia na działalność w ramach ŁSSE
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 7-2010
Raport kwartalny za II kwartał 2010r.
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 6-2010
Harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2010r.
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 5-2010
Animator dla akcji serii I-Dom Maklerski PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 4-2010
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 3-2010
Wniosek Mabion SA do GPW o wyznaczenie na dzień 10.08.2010r pierwszego dnia notowania akcji serii I na NC
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 2-2010
Decyzja Zarządu GPW o wprowadzeniu 1.900.000 akcji serii I Mabion SA do obrotu na rynku NC
Do pobrania: [pobierz]
 
Raport bieżący EBI 1-2010
Uzyskanie dostępu do elektronicznej bazy Informacji (EBI) przez Mabion SA
Do pobrania: [pobierz]

 

© Mabion S.A. all rights reserved Polityka Prywatności