RAPORTY OKRESOWE

 

 

 

Dodatkowe materiały i raporty z lat ubiegłych:

RAPORTY ROCZNE

2017 rok[opinia biegłego], [oświadczenie 1], [oświadczenie 2]

2016 rok – [Sprawozdanie Zarządu], [Sprawozdanie finansowe], [opinia biegłego], [oświadczenie 1], [oświadczenie 2]

2015 rok[Sprawozdanie Zarządu], [Sprawozdanie finansowe], [opinia biegłego], [raport z badania][oświadczenie 1], [oświadczenie 2], [oświadczenie 3], [list Prezesa]

2014 rok[Sprawozdanie Zarządu], [Sprawozdanie finansowe], [opinia biegłego], [raport z badania][oświadczenie 1], [oświadczenie 2], [oświadczenie 3], [list Prezesa], [Nota 22], [Nota 37], [RB], [Wykaz zmian]

2013 rok[pobierz]

2012 rok [pobierz]

2011 rok[pobierz]

2010 rok[pobierz]

RAPORTY PÓŁROCZNE

2017 rok – [opinia biegłego], [oświadczenie 1], [oświadczenie 2]

2016 rok –  [Sprawozdanie Zarządu], [Raport półroczny], [opinia biegłego], [oświadczenie 1], [oświadczenie 2]

2015 rok – [Sprawozdanie Zarządu], [Informacja dodatkowa], [Sprawozdanie finansowe][opinia biegłego], [oświadczenie 1], [oświadczenie 2]

2014 rok – [Sprawozdanie Zarządu], [Informacja dodatkowa][opinia biegłego], [oświadczenie 1], [oświadczenie 2]

2013 rok – [Sprawozdanie Zarządu][Informacja dodatkowa][opinia biegłego], [oświadczenie 1], [oświadczenie 2]

RAPORTY KWARTALNE

III kwartał 2016 r.  [pobierz]

I kwartał 2016 r.[pobierz]
Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q 1/2016 [Informacja dodatkowa] [Pozostałe informacje]

III kwartał 2015 r.[pobierz]
Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q 3/2015 [Informacja dodatkowa] [Pozostale informacje]

I kwartał 2015 r.[pobierz]
Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q 1/2015 [Informacja dodatkowa] [Pozostałe informacje]

III kwartał 2014 r. – [pobierz]
Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q 3/2014 [pobierz] [pobierz]

I kwartał 2014 r. – [pobierz]
Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q 1/2014 [pobierz] [pobierz]

I kwartał 2013r. – [pobierz]

III kwartał 2013r. – [pobierz]
Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q 3/2013 [pobierz] [pobierz]

IV kwartał 2012r. – [pobierz]

III kwartał 2012r. – [pobierz]
korekta raportu za III kwartał 2012 r. – [pobierz]

II kwartał 2012 r.[pobierz]
korekta raportu za II kwartał 2012 r. – [pobierz]

I kwartał 2012 r.[pobierz]
korekta raportu za II kwartał 2012 r. – [pobierz]

IV kwartał 2011 r.[pobierz]

III kwartał 2011 r.[pobierz]

II kwartał 2011 r.[pobierz]

I kwartał 2011 r.[pobierz]

IV kwartał 2010 r.[pobierz]

III kwartał 2010 r.[pobierz]

II kwartał 2010 r.[pobierz]

© mabion s.a. all rights reserved | created by onboard.pl