KULTURA ORGANIZACYJNA

Praca w Mabion to praca w środowisku ambitnym i dynamicznym.

Mabion jest organizacją młodą, elastyczną i otwartą. Nie działamy według utartych schematów, traktujemy zmianę jako immanentny element naszego otoczenia i nie boimy się wyzwań.Cenimy przyjazną atmosferę w pracy, koleżeńskość i zaangażowanie. Dbamy o work-life balance naszych pracowników. Zapewniamy stabilność pracy oraz transparentne kryteria jej oceny. Podstawą naszych działań jest wzajemne zaufanie, poczucie wspólnych celów i otwarta komunikacja. Jako firma farmacji biotechnologicznej na szczycie naszych wartości stawiamy etykę – jest ona kluczowa zarówno w naszych relacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych, jak i w pracy badawczej.

   

© mabion s.a. all rights reserved | created by onboard.pl