INFORMACJE O SPÓŁCE

Pionierzy w rozwoju celowanych terapii onkologicznych

Mabion S.A. jest pierwszą polską firmą biotechnologiczną i jedyną w kraju, która posiada w dorobku innowacje. Została utworzona w marcu 2007 roku. U podstaw jej powstania leżała idea zainicjowania działalności w obszarze gospodarki opartej o wiedzę i technologię. W Mabionie łączymy najnowsze zdobycze nauki, nowoczesne zarządzanie projektami badawczymi, technologicznymi i analitycznymi. We wszystkich obszarach wdrażamy koncepcję innowacyjnego zarządzania polegającego na integracji wiedzy naukowo-technicznej i zarządczej.Przedmiotem naszej działalności jest opracowywanie i wdrażanie najnowszej generacji leków biotechnologicznych opartych na technologii przeciwciał monoklonalnych, która stanowi dzisiaj fundament walki z najpoważniejszymi schorzeniami dzięki dwóm wyjątkowym cechom – specyficzności i bezpieczeństwu. Rozwijane przez nas leki to terapie celowane, charakteryzujące się zdolnością rozpoznania czynnika powodującego raka i oddziaływania tylko z nim.  Odpowiednia inżynieria struktury naszych leków sprawia, że  przypominają one cząsteczkę organizmu pacjenta, a układ odpornościowy traktuje przeciwciało jako własne białko. Gwarantuje to bardzo niską toksyczność rozwijanych przez nas terapii i stanowi niezwykle ważną korzyść dla pacjenta.

Założyciele

Mabion został utworzony przez cztery krajowe firmy farmaceutyczne: Celon Pharma z Łomianek, jednego z czołowych producentów leków stosowanych w terapiach specjalistycznych, w tym onkologicznych  w Polsce, Polfarmex z Kutna, który jest krajowym liderem na rynku leków wydawanych na receptę, IBSS Biomed z Krakowa, największego w Polsce i liczącego się w Europie producenta szczepionek oraz Genexo z Warszawy działające na rynku leków i wyrobów medycznych, głównie w dziedzinie diabetologii. Mabion tworzyły także dwa podmioty prowadzące badania naukowe z zakresu biotechnologii: BioCentrum i Biotech Consulting.

Innowacje i Badania

Zbudowaliśmy doświadczony zespół złożony z naukowców  obszarów obszarach biotechnologii, biologii molekularnej, chemii itp., zdolnych stawić czoła każdemu wyzwaniu dotyczącemu projektowania i wytwarzania leków biotechnologicznych. Obecnie nasz zespół prowadzi  prace nad kilkoma lekami biopodobnymi i innowacyjnymi. Naszym priorytetowym projektem jest wprowadzenie na rynek preparatu MabionCD20, leku biopodobnego do MabThera (Rituximab). Ma on zastosowanie terapeutyczne, w takich schorzeniach jak: chłoniak, przewlekła białaczka limfocytowa i reumatoidalne zapalenie stawów.

Zintegrowana firma biotechnologiczna

Jesteśmy jedną z nielicznych firm biofarmaceutycznych, która posiada kompetencję kompleksowego rozwoju i wdrożenia dowolnych leków biotechnologicznych – począwszy od fazy ich projektowania, poprzez wybór platformy i technologii wytwarzania, aż do wyprodukowania i rejestracji gotowego leku.Nasze analizy i obserwacje wskazują, że integracja poszczególnych obszarów rozwoju produktu jest krytyczna z punktu widzenia skutecznego wdrożenia projektu. Dlatego nie  działamy na zasadzie outsourcingu.

© mabion s.a. all rights reserved | created by onboard.pl