NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Innowacyjne podejście oraz zaangażowanie w budowanie pozytywnego wizerunku miasta Łodzi zaowocowało przyznaniu Spółce Mabion S.A. szeregu nagród i wyróżnień. Większość z nich to efekt naszych starań zmierzających do doskonalenia, opracowywania i wdrażania najnowszej generacji leków, a także naszego szczerego zaangażowania w życie lokalnej społeczności i zaufania, jakim zostaliśmy przez nią obdarzeni. Dziękujemy!

© mabion s.a. all rights reserved | created by onboard.pl