BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ PRODUKTÓW

Bezpieczeństwo i jakość leków biotechnologicznych

Celem działalności Spółki Mabion S.A. jest otrzymywanie wysokiej jakości leków biotechnologicznych. Aby to osiągnąć, Spółka wprowadziła wyspecjalizowane i wieloetapowe procesy produkcyjne, które umożliwiać mają kontrolowanie specyfikacji surowca używanego do wytwarzania leku, jak również ocenę jego jakości i bezpieczeństwa na każdym etapie produkcji.
Wszystkie zaprojektowane przez Mabion metody analityczne są niezbędne do oceny jakości leku i mają bezpośrednie przełożenie na jego końcową jakość, bezpieczeństwo i skuteczność, co zostało wykazane w trakcie przeprowadzanych badań klinicznych. 

© mabion s.a. all rights reserved | created by onboard.pl