AKTUALNOŚCI >> Mabion S.A. z dofinansowaniem w ramach programu InnoNeuroPharm

Mabion S.A. z dofinansowaniem w ramach programu InnoNeuroPharm

NCBiR wydał pozytywną ocenę i rekomenduje do dofinansowania projekt rozwoju kolejnego leku z pipeline Mabion S.A. Wniosek dotyczący rozwoju leku biotechnologicznego, przeciwciała monoklonalnego klasy IgG1 skierowanego przeciwko EGFR, przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną, składającą się z dwóch etapów i został wskazany do dofinansowania ramach programu sektorowego InnoNeuroPharm.  

Łączna kwota dofinansowania projektu to ponad 28 mln złotych. Ostateczna kwota może ulec zmianie i zostanie podana w umowie, którą spółka podpisze z NCBiR.

Artur Chabowski, Prezes Zarządu Mabion S.A.: Złożenie tego wniosku jest wyrazem konsekwentnej realizacji przez nas strategii rozwoju produktów leczniczych, którą przyjęliśmy w marcu tego roku. Projekt ten przewiduje kontynuację prowadzonych przez nas prac nad MabionEGFR, który potencjalnie znajdzie zastosowanie w leczeniu raka jelita grubego, głowy i szyi. Cieszymy się, że nasz wniosek został wysoko oceniony na liście rankingowej. Świadczy to o jego bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Możliwość korzystania z programów sektorowych, dedykowanych firmom branży biotechnologicznej, traktujemy jako jedno z ważniejszych narzędzi wsparcia naszej działalności badawczo-rozwojowej.

W ramach konkursu łącznie wpłynęły 23 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 213 386 996,40 zł. W wyniku przeprowadzonej całościowej oceny merytorycznej 13 projektów zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania.   

© mabion s.a. all rights reserved | created by onboard.pl