AKTUALNIE PROWADZONE BADANIA KLINICZNE

BADANIA KLINICZNE PROWADZONE OBECNIE PRZEZ MABION S.A.

 

 

MabionCD20-001RA

MabionCD20-002NHL

Cel badania

Wykazanie biorównoważności pomiędzy produktem leczniczym MabionCD20, a produktem referencyjnym MabThera (rituximab, Roche)

Obszar terapeutyczny

Reumatoidalne zapalenie stawów

Chłoniak nieziarniczny, rozlany z dużych komórek B (DLBCL)

Typ badania i faza

Faza 3

Zakres badania

Bezpieczeństwo, Skuteczność, Farmakokinetyka, Farmakodynamika, Biorównoważność

Projekt badania

Randomizowane, Podwójnie zaślepione, Prowadzone w grupach równoległych

Ilość państw na terytorium których prowadzone jest badanie

6

10

Ilość ośrodków leczniczych zaangażowanych w prowadzenie badania

52

48

Ilość pacjentów wymagana przez protokół do ukończenia badania

624

112

Ilość zrandomizowanych pacjentów wymagana przez protokół badania

705

103

Ilość zescreenowanych pacjentów wymagana przez protokół badania

993

146


 

© mabion s.a. all rights reserved | created by onboard.pl