DLA BADACZA

Szanowny Badaczu,

Jeżeli jesteś zainteresowany pełnieniem roli Głównego Badacza w badaniu klinicznym prowadzonym przez MABION S.A., prosimy uprzejmie o bezpośredni kontakt z nami lub z firmą CRO za pośrednictwem następujących adresów mailowych: info@mabion.eu, info@altiora-cro.net.

Jeżeli pacjent będący pod Twoją opieką wykazuje chęć wzięcia udziału w badaniu klinicznym, które obecnie jest przez nas przeprowadzane, prosimy o kontakt z naszą firmą za pomocą adresu mailowego: info@mabion.eu. Alternatywnym sposobem jest znalezienie placówki medycznej zaangażowanej w realizację projektu klinicznego na stronie internetowej: www.ClinicalTrials.gov. Znajdujące się tam szczegółowe dane kontaktowe przychodni i szpitali umożliwiają wybór ośrodka leczniczego znajdującego się w najdogodniejszej dla danego pacjenta lokalizacji.

© mabion s.a. all rights reserved | created by onboard.pl