PROJEKTY UNIJNE

W październiku 2010 r. Mabion S.A. pozyskała blisko 40 mln zł dofinansowania w ramach prowadzonego projektu dotyczącego leku MabionCD20. Jest to największe dofinansowanie otrzymane przez polską spółkę od momentu rozpoczęcia realizacji programu 1.4-4.1 PO Innowacyjna Gospodarka. Pieniądze pozyskane z dofinansowania zostały przeznaczone na rozwój leku. Dofinansowanie zostało rozliczone, a całkowita wartość projektu wyniosła 74,8 mln zł.

   

 

NAZWA PROJEKTU: „Innowacyjna technologia wytwarzania terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych stosowanych w terapii chłoniaków”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

 

W lutym 2012 r. Spółka Mabion podpisała umowę o dofinansowanie na realizację Projektu Innowacyjna technologia „double cutting” uzyskiwania nowoczesnych analogów hormonu ludzkiej insuliny, ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wysokość dofinansowania wyniosła ponad 24 mln zł, a całkowita wysokość projektu to 40 397 000 mln zł. 

   

 

NAZWA PROJEKTU: „Innowacyjna technologia ‚double cutting’ uzyskiwania nowoczesnych analogów hormonu ludzkiej insuliny”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.
 

W listopadzie 2013 r. Spółka Mabion pozyskała 10 mln zł dofinansowania na wsparcie rozwoju klinicznego leku MabionHER2, w ramach programu Innomed. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi blisko 24 mln zł. Środki pozyskane z Projektu mają być rozliczone do maja 2017 r.

   

 

NAZWA PROJEKTU: „Rozwój kliniczny i rejestracja humanizowanego przeciwciała monoklonalnego wiążącego się z receptorem HER2 stosowanego w terapii raka piersi”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

© mabion s.a. all rights reserved | created by onboard.pl