O nas

Twój partner kontraktowej produkcji i rozwoju w modelu End-to-End.

Jesteśmy europejską firmą biotechnologiczną rozwijającą leki klasy białek rekombinowanych, w tym przeciwciała monoklonalne i szczepionki. Kształtuj przyszłość razem z nami!

Nasza historia

Nasza historia zaczyna się od fuzji. Spółka została utworzona w 2007 roku i w jej skład wchodziły cztery europejskie firmy farmaceutyczne:

  • Celon Pharma,
  • Polfarmex,
  • IBSS Biomed i Genexo (obecnie w portfelu Twiti Investments),
  • BioCentrum i Biotech Consulting (podmioty prowadzące badania naukowe z zakresu biotechnologii).

Jesteśmy prekursorem sektora biotechnologicznego w Europie Środkowej, dzięki czemu zyskaliśmy unikalną możliwość tworzenia fundamentów i standardów tej branży w sercu Europy. Zaczynaliśmy w małym laboratorium w centralnej Polsce, a dziś pracujemy w dwóch w pełni wyposażonych, nowoczesnych ośrodkach: badawczo-rozwojowym i naukowo-produkcyjnym.

Specjalizujemy się w wytwarzaniu sterylnych produktów biotechnologicznych w zakładzie spełniającym wymogi Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), a naszym celem jest integracja i komercjalizacja osiągnieć naukowych w celu wytworzenia biologicznej substancji leczniczej na bazie hodowli komórek ssaków.

Poprzez łączenie wiedzy naukowej z zaawansowaną technologią, od początku naszej działalności uczestniczymy w innowacyjnych projektach, tworzeniu produktów i technologii. Gwarantujemy naszym partnerom biznesowym najlepsze biotechnologiczne rozwiązania, a pacjentom dostęp do terapii leczniczych najnowszej generacji. Od lat umożliwiamy wybitnym specjalistom i specjalistkom z całej Europy  rozwój w sektorze biotechnologicznym.

Zarząd firmy

Krzysztof
Kaczmarczyk

Prezes Zarządu

Dr n. med. Julita
Balcerek, EMBA

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Grzegorz
Grabowicz

Członek Zarządu ds. Finansowych

Dr inż. Sławomir
Jaros, EMBA

Członek Zarządu ds. Naukowych i Jakościowych

Adam
Pietruszkiewicz

Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu

Rada Nadzorcza

Absolwent John F. Kennedy School of Government (MPA) Uniwersytetu Harvarda oraz Uniwersytetu Tufts (BA) w Stanach Zjednoczonych. Od marca 2020 r. jest Prezesem Zarządu i Wspólnikiem w firmie konsultingowej Five Rand Sp. z o.o. W ostatnich latach pracował m.in. dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., Kulczyk Holding S.A., Euronet Worldwide, Inc., oraz Horton International. W latach 1990–1995 pełnił funkcję doradcy Ministra Finansów (od Leszka Balcerowicza do Grzegorza Kołodki) przy transformacji i restrukturyzacji polskiego sektora usług finansowych. Był również członkiem zespołu negocjującego porozumienie z Klubem Londyńskim. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Platige Image S.A. Robert Koński spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Radca Prawny. Partner Zarządzający w InCorpore Banach Szczypiński Partnerzy. Karierę zaczynał w Ministerstwie Finansów, a następnie przez szereg lat pracował w PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., ostatnio jako lider zespołu Postępowań i Międzynarodowego Prawa Podatkowego. Członek szeregu rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym m.in. przewodniczący Rady Nadzorczej Poczty Polskiej SA oraz PHN SA. Wieloletni ekspert Rady Podatkowej przy PKPP Lewiatan, w tym p.o. szefa Rady Podatkowej. Autor licznych publikacji z zakresu prawa, w tym komentarza „Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania” CH Beck. Wielokrotny pełnomocnik stron w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi zakończonych sukcesem klienta. Józef Banach spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Józef Banach posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz umiejętności z zakresu branży, w której działa Mabion.

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny z numerem licencji 303 i posiadacz tytułu CFA (Chartered Financial Analyst). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją Finanse i Bankowość, studiował również w Aarhus School of Business w Danii i Universität zu Köln w Niemczech, ukończył program menedżerski Community of European Management Schools -Master’s in International Management (CEMS MIM). Stypendysta Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Prowadził zajęcia na kursach dla maklerów papierów wartościowych (ZMiD) i dla doradców inwestycyjnych (PERK). Ma ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Pracował między innymi w European Investment Fund w Luksemburgu i funduszu nieruchomościowym Morgan Stanley we Frankfurcie. W latach 2009-2020 zarządzał szeregiem różnych funduszy i strategii inwestycyjnych w ramach TFI PZU, zarówno pieniędzmi własnymi Grupy PZU jak i powierzonymi przez klientów zewnętrznych, funduszami akcyjnymi, mieszanymi i absolutnej stopy zwrotu. Spektrum inwestycyjne obejmowało zarówno spółki z GPW, jak i te notowane na giełdach w UE i USA. Członek komitetu inwestycyjnego, AUM ponad 20 mld zł. Od 2014 na stanowisku Dyrektora ds. Sektora Medycznego w TFI PZU odpowiadał za inwestycje w spółki z sektora ochrony zdrowia.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Sławomir Kościak posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz umiejętności z zakresu branży, w której działa Mabion.
Pan Sławomir Kościak spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Absolwent Uniwersytetu w Cambridge, biegły rewident w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów oraz ICAEW (Instytut Biegłych Rewidentów w Anglii i Walii). Obecnie: International Liaison Partner, Grupa Strategia, Poland. Ma ponad 28-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej. Członek zarządów wielu firm oraz doradca w zakresie zakładania działalności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej dla blisko pięćdziesięciu spółek. Partner odpowiedzialny za badanie sprawozdań finansowych ponad 100 spółek i grup przedsiębiorstw z wielu sektorów gospodarczych, zarówno spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, funduszy private equity, jak i firm rodzinnych. Przeprowadził ponad 80 analiz due diligence, zajmował się finansowymi audytami działalności statutowej, audytami wewnętrznymi oraz typu „forensic” i świadczył usługi z zakresu doradztwa biznesowego dla wielu klientów.
Pracował w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, na Słowacji i w Rosji. Biegle włada ośmioma językami, posługuje się dwunastoma innymi. David James przez cztery lata był mentorem około 100 zespołów młodych przedsiębiorców biorących udział w Cambridge Python Project. W ramach tego projektu, zorganizowanego pod egidą Ambasady Wielkiej Brytanii i Uniwersytetu w Cambridge, David James szkolił studentów z całej Polski w zakresie tworzenia nowoczesnych planów biznesowych i budżetowania. David James jest twórcą autorskiej metody nauki języków obcych. Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Zasadzie 2.3 dokumentu „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2021”.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem David James posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi oraz podyplomowych studiów Rachunkowości Zarządczej na Uniwersytecie Łódzkim. Licencjonowany makler papierów wartościowych (licencja nr 449). Z rynkiem kapitałowym związany od 1994 r. Pracował w HSBC Securities Polska, Dom Maklerski BZ WBK oraz Santander Biuro Maklerskie, gdzie odpowiedzialny był za sprzedaż w obszarze klientów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, firmy asset management). Posiada kompetencje w przeprowadzaniu transakcji na krajowym i zagranicznych rynkach kasowych i instrumentów pochodnych. Brał udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu licznych ofert spółek publicznych na rynku pierwotnym i wtórnym. Od lipca 2020 roku związany jest z firmą Polfarmex S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Wojciech Wośko posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz umiejętności z zakresu branży, w której działa Mabion.

Absolwentka ESCP-EAP Europe i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z tytułami magistra Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw oraz magistra Zarządzania. Ma ponad 12 lat doświadczenia w branży private equity, które pozyskała pracując w wiodących funduszach w Polsce i zagranicą. Od 2016 związana jest z Polskim Funduszem Rozwoju S.A., gdzie obecnie pełni rolę Dyrektora Biura w Departamencie Inwestycji w PFR S.A. oraz Prezesa Zarządu PFR Life Science Sp. z o.o., spółki specjalizującej się w inwestycjach w obszarze biotechnologii i zdrowia. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała m.in. w funduszu Mid Europa (2011-2015) oraz 3i (2009-2011). W tym czasie miała przyjemność uczestniczyć w wielu transakcjach w sektorach takich jak nowe technologie, usługi, produkcja, zdrowie i turystyka.
Pani Zofia Szewczuk ma bogate doświadczenie właścicielskie i nadzorcze, reprezentując stronę inwestora. Jej zaangażowanie wiąże się z regularną współpracą z zarządami spółek w ramach wdrażania inicjatyw rozwojowych i naprawczych oraz monitoringu wyników. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Polskich Kolei Linowych S.A. i pełni rolę obserwatora w spółce HCP. Pani Zofia Szewczuk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Zofia Szewczuk posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Komitety

David John James Przewodniczący Komitetu Audytu
Józef Banach
Robert Koński
Sławomir Kościak
Zofia Szewczuk

Sławomir Kościak Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
Robert Koński
David John James
Józef Banach
Wojciech Wośko

Struktura firmy

Nasz zespół, liczący ponad 250 wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, tworzy w pełni zintegrowaną firmę biofarmaceutyczną.

Dział Produkcji

Komórka ds. Higieny Wytwórni

Komórka ds. Procesu Upstream

Komórka ds. Procesu Downstream

Komórka ds, Gotowego Produktu

Komórka ds. Szkoleń i Odchyleń

Dział Rozwoju Analityki

Komórka Analityki Fizykochemicznej

Komórka Analityki Biologicznej

Komórka ds. Rozwoju Naukowego i Technologicznego

Dział Rozwoju Procesów Upstream i Downstream

Komórka Procesu Upstream

Komórka Procesu Downstream

Dział Mikrobiologii

Dział Analiz Fizykochemicznych i Biologicznych

Komórka ds. Walidacji i Transferów Metod Analitycznych

Komórka ds. Analiz Fizykochemicznych

Komórka ds. Analiz Biologicznych

Dział Nadzoru Jakościowego

Komórka GMP

Komórka ds. GLP, GCP

Dział Dokumentacji

Komórka ds. Analityki

Komorka ds. Procesu

Komórka ds. Walidacji

Dział Techniczny

Dział Kwalifikacji

Komórka ds. Zakupów technicznych i Inwestycyjnych

Dział Kadr i Płac

Dział ds. Środowiska

Dział Prawny

Biuro ds. IR/PR

Biuro Zarządu

Biuro ds. Dofinansowań

 

Dział Księgowości

Dział Kontrolingu