Struktura firmy

Obszar Badań i Rozwoju

Dział Badań i Rozwoju

Laboratorium ds. Rozwoju Produktów i Procesów

Komórka ds. Analityki Biologicznej i Fizykochemicznej

Komórka ds. Procesu Downstream

Komórka ds. Skalowania Procesu

Sekcja Medyczna

Komórka ds. Rozwoju Klinicznego

Komórka Analityki Klinicznej i Przedklinicznej

Komórka ds. Rozwoju Przedklinicznego

Dział Kontroli Jakości

Komórka ds. Mikrobiologii

Komórka ds. Walidacji Metod Analitycznych

Komórka ds. Analiz Fizykochemicznych

Komórka ds. Analiz Biologicznych

Komórka ds. Badań Stabilności

Komórka ds. Jakości

Dział Wytwarzania

Komórka ds. Procesu Upstream

Komórka ds. Procesu Downstream

Komórka ds. Logistyki i Zaopatrzenia

Komórka ds. Walidacji Procesu i Dokumentacji

Komórka ds. Utrzymania Czystości

Dział Zapewnienia Jakości

Komórka ds. Zarządzania Ryzykiem

Komórka ds. Systemów Jakości

Komórka ds. Walidacji Procesu

Komórka ds. Badań Klinicznych

Dział Regulacji

Zespół regulacji procesowych i jakościowych

Zespół regulacji przedklinicznych i klinicznych

Biuro Projektów

Dział Utrzymania Ruchu

Utrzymanie Ruchu

Komórka ds. Kwalifikacji Urządzeń i Systemów

Dział Administracji

Komórka ds. Dofinansowań

Komórka ds. IR/PR, Obsługi Prawnej i Środowiska

Komórka ds. Zakupów

Komórka ds. Kadrowych

Biuro Zarządu

Dział Finansowy

Komórka Księgowa

Komórka ds. Kontrolingu

Komórka ds. IT

Dział PR i Komunikacji Wewnętrznej

Dział Sprzedaży i Marketingu