Zarząd

krzysztof-kaczmarczyk

Krzysztof
Kaczmarczyk

Prezes Zarządu

Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w bankach inwestycyjnych oraz międzynarodowych korporacjach.

 

W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank prowadząc m.in. analizy rynkowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił funkcje zarządcze w Grupie Telekomunikacji Polskiej i Orange będąc odpowiedzialnym za strategię i rozwój biznesu. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Emitel – operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. W latach 2016-2019 Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Strategii i Rozwoju.

Równolegle, ponad 15-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW. Od 2006 roku członek rad nadzorczych ponad 30 spółek takich jak: Action, Alta, Arteria, Braster, BEST, BSC Drukarnia, Celon Pharma, CI Games, CP Energia, Develia, Duon, Emitel, Elektrotim, Enel Med, Enter Air, Europejski Instytut Miedzi, TP Edukacja i Wypoczynek, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Graal, Integer, InPost, Info-TV-Operator, KGHM Polska Miedź, KGHM International, KGHM TFI, Mabion, Magellan, Nextbike, Polimex-Mostostal, Polish Energy Partners, Robyg, RS TV, SARE, TIM, Vigo System, Wirtualna Polska, Work Service, 4fun Media.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją Finanse i Rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe.

Zakres odpowiedzialności

Kieruje pracami zarządu i koordynuje pracę pozostałych członków zarządu. Do głównych zadań Prezesa Zarządu należy opracowanie strategii biznesowej Spółki i jej polityki inwestycyjnej oraz pozyskiwanie partnerów biznesowych i strategicznych dla Spółki. Prezes Zarządu odpowiada również za zarządzanie ryzykiem, obszar obowiązków informacyjnych i relacji inwestorskich oraz nadzór nad poprawnością realizacji działalności operacyjnej i finansowej Spółki.

grzegorz-grabowicz

Grzegorz
Grabowicz

Członek Zarządu ds. Finansowych

Doświadczony CFO Spółek notowanych na GPW, biegły rewident, od 2003 roku związany ze spółkami z branży finansowej i medycznej. 

 

Od stycznia 2019 roku jest Członkiem Zarządu i dyrektorem finansowym w Spółce. Zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: w latach 1998-2003 w Dziale Audytu w Deloitte, a w latach 2003-2017 jako wiceprezes Zarządu i dyrektor finansowy w Magellan S.A. (obecnie BFF Polska S.A.). Równocześnie w latach 2010-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu MEDFinance S.A. oraz w latach 2007-2017 był członkiem Rady Nadzorczej Magellan Czechy i Magellan Słowacja. W latach 2013-2017 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej MEDFinance S.A.

Grzegorz Grabowicz był również członkiem Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW: Skarbiec Holding S.A., Develia S.A. (dawniej LC Corp S.A.) i Medicalgorithmics S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej w spółce PRAGMAGO S.A. oraz X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Ukończył Uniwersytet Łódzki na wydziale Zarządzania i Marketingu ze specjalizacją Rachunkowość, uzyskując dyplom Magistra Zarządzania i Marketingu. W 2010 r. ukończył program organizowany przez Nottingham Trent University uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration). Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.

Zakres odpowiedzialności

Jest odpowiedzialny za nadzorowanie i zarządzanie polityką finansową Spółki. Odpowiada za pozyskiwanie finansowania, negocjacje istotnych operacji finansowych i transakcji handlowych Spółki oraz tworzenie planów finansowych Spółki i jej sprawozdawczość finansową.

slawomir-jaros

Dr inż. Sławomir
Jaros

Członek Zarządu ds. Operacyjnych i Naukowych

Menedżer i naukowiec, doktor biotechnologii, autor licznych publikacji naukowych, zaangażowany w budowanie zespołu i technologii Spółki od początku jej działalności. 

 

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Biotechnologia. Tytuł doktora nauk biologicznych z wyróżnieniem uzyskał w zakresie opracowania innowacyjnej szczepionki przeciwko Fasciola hepatica w technologii białek rekombinowanych i kwasów nukleinowych w Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwent Polsko-Amerykańskich Studiów Executive MBA, zorganizowanych przez Uniwersytet w Maryland i Uniwersytet Łódzki. Studia ukończył z wyróżnieniem dla najlepszego studenta. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru biotechnologii. Od 2015 r. jest regularnie zapraszany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi do prowadzenia autorskich wykładów dot. m.in. rozwoju leków biopodobnych.

Zakres odpowiedzialności

Jako członek zarządu jest odpowiedzialny za nadzorowanie, zarządzanie i integrację następujących obszarów w Spółce: projektowania leków, rozwoju technologii i analityki, obszaru badań klinicznych oraz bezpieczeństwa pracy i kontroli ryzyka farmaceutycznego. Do jego zadań należy współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie technologicznym, naukowym i komercyjnym oraz opracowanie strategii rozwoju nowych produktów i technologii. Odpowiada również za obszar wytwarzania, kontroli i zapewnienia jakości oraz za wdrażanie procesów technologicznych i analitycznych do otoczenia farmaceutycznego, zwiększanie skali procesów, optymalizację jakościową, czasową i kosztową procesów, jak również nadzór nad procesami wytwórczymi i zarządzanie operacyjne.

adam.pietruszkiewicz28022022

Adam
Pietruszkiewicz

Członek Zarządu ds. Sprzedaży

Bogata ekspertyza w obszarze rozwoju skali biznesu, lista zrealizowanych projektów strategicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 

 

Absolwent Uniwersytetu w Bostonie, gdzie ukończył kierunek Zarządzania Międzynarodowego oraz Stosunków Międzynarodowych. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży private equity: kierował działalnością w Polsce funduszu Coast2Coast Capital, a wcześniej przez ponad 13 lat był związany z funduszem The Riverside Company, gdzie również pełnił funkcję dyrektora zarządzającego. Inwestując i rozwijając spółki z różnorodnych branż (m.in. zdrowotnej, IT, przemysłowej, spożywczej) zbudował sieć silnych kontaktów w środowisku biznesowym w naszym kraju oraz w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Pan Adam Pietruszkiewicz od 16 czerwca 2020 roku pozostawał Członkiem Rady Nadzorczej Mabion S.A., dwukrotnie delegowanym przez Radę Nadzorczą do wykonywania czynności Członka Zarządu najpierw w okresie od 17 września 2020 r. do 17 grudnia 2020 r., a następnie od 25 stycznia 2021 r. do dnia złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej w związku z powołaniem do Zarządu Spółki.

Zakres odpowiedzialności

W Zarządzie Adam Pietruszkiewicz odpowiada za rozwój biznesowy Spółki, prowadzenie projektów strategicznych, a także pozyskiwanie nowych partnerów. To właśnie z inicjatywy Adama został nawiązany kontakt biznesowy z Novavax.

Rada Nadzorcza

Robert Koński Przewodniczący Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent John F. Kennedy School of Government (MPA) Uniwersytetu Harvarda oraz Uniwersytetu Tufts (BA) w Stanach Zjednoczonych. Od marca 2020 r. jest Prezesem Zarządu i Wspólnikiem w firmie konsultingowej Five Rand Sp. z o.o. W ostatnich latach pracował m.in. dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., Kulczyk Holding S.A., Euronet Worldwide, Inc., oraz Horton International. W latach 1990–1995 pełnił funkcję doradcy Ministra Finansów (od Leszka Balcerowicza do Grzegorza Kołodki) przy transformacji i restrukturyzacji polskiego sektora usług finansowych. Był również członkiem zespołu negocjującego porozumienie z Klubem Londyńskim. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Platige Image S.A. Robert Koński spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Sławomir Kościak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

 

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny z numerem licencji 303 i posiadacz tytułu CFA (Chartered Financial Analyst). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją Finanse i Bankowość, studiował również w Aarhus School of Business w Danii i Universität zu Köln w Niemczech, ukończył program menedżerski Community of European Management Schools -Master’s in International Management (CEMS MIM). Stypendysta Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Prowadził zajęcia na kursach dla maklerów papierów wartościowych (ZMiD) i dla doradców inwestycyjnych (PERK). Ma ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Pracował między innymi w European Investment Fund w Luksemburgu i funduszu nieruchomościowym Morgan Stanley we Frankfurcie. W latach 2009-2020 zarządzał szeregiem różnych funduszy i strategii inwestycyjnych w ramach TFI PZU, zarówno pieniędzmi własnymi Grupy PZU jak i powierzonymi przez klientów zewnętrznych, funduszami akcyjnymi, mieszanymi i absolutnej stopy zwrotu. Spektrum inwestycyjne obejmowało zarówno spółki z GPW, jak i te notowane na giełdach w UE i USA. Członek komitetu inwestycyjnego, AUM ponad 20 mld zł. Od 2014 na stanowisku Dyrektora ds. Sektora Medycznego w TFI PZU odpowiadał za inwestycje w spółki z sektora ochrony zdrowia.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Sławomir Kościak posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz umiejętności z zakresu branży, w której działa Mabion.

Pan Sławomir Kościak spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Józef Banach Niezależny Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Radca Prawny. Partner Zarządzający w InCorpore Banach Szczypiński Partnerzy. Karierę zaczynał w Ministerstwie Finansów, a następnie przez szereg lat pracował w PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., ostatnio jako lider zespołu Postępowań i Międzynarodowego Prawa Podatkowego. Członek szeregu rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym m.in. przewodniczący Rady Nadzorczej Poczty Polskiej SA oraz PHN SA. Wieloletni ekspert Rady Podatkowej przy PKPP Lewiatan, w tym p.o. szefa Rady Podatkowej. Autor licznych publikacji z zakresu prawa, w tym komentarza „Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania” CH Beck. Wielokrotny pełnomocnik stron w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi zakończonych sukcesem klienta. Józef Banach spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Józef Banach posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz umiejętności z zakresu branży, w której działa Mabion.

David John James Niezależny Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent Uniwersytetu w Cambridge, biegły rewident w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów oraz ICAEW (Instytut Biegłych Rewidentów w Anglii i Walii). Obecnie: International Liaison Partner, Grupa Strategia, Poland. Ma ponad 28-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej. Członek zarządów wielu firm oraz doradca w zakresie zakładania działalności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej dla blisko pięćdziesięciu spółek. Partner odpowiedzialny za badanie sprawozdań finansowych ponad 100 spółek i grup przedsiębiorstw z wielu sektorów gospodarczych, zarówno spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, funduszy private equity, jak i firm rodzinnych. Przeprowadził ponad 80 analiz due diligence, zajmował się finansowymi audytami działalności statutowej, audytami wewnętrznymi oraz typu „forensic” i świadczył usługi z zakresu doradztwa biznesowego dla wielu klientów.

Pracował w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, na Słowacji i w Rosji. Biegle włada ośmioma językami, posługuje się dwunastoma innymi. David James przez cztery lata był mentorem około 100 zespołów młodych przedsiębiorców biorących udział w Cambridge Python Project. W ramach tego projektu, zorganizowanego pod egidą Ambasady Wielkiej Brytanii i Uniwersytetu w Cambridge, David James szkolił studentów z całej Polski w zakresie tworzenia nowoczesnych planów biznesowych i budżetowania. David James jest twórcą autorskiej metody nauki języków obcych. Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Zasadzie 2.3 dokumentu „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2021”.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem David James posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Wojciech Wośko Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi oraz podyplomowych studiów Rachunkowości Zarządczej na Uniwersytecie Łódzkim. Licencjonowany makler papierów wartościowych (licencja nr 449). Z rynkiem kapitałowym związany od 1994 r. Pracował w HSBC Securities Polska, Dom Maklerski BZ WBK oraz Santander Biuro Maklerskie, gdzie odpowiedzialny był za sprzedaż w obszarze klientów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, firmy asset management). Posiada kompetencje w przeprowadzaniu transakcji na krajowym i zagranicznych rynkach kasowych i instrumentów pochodnych. Brał udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu licznych ofert spółek publicznych na rynku pierwotnym i wtórnym. Od lipca 2020 roku związany jest z firmą Polfarmex S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Wojciech Wośko posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz umiejętności z zakresu branży, w której działa Mabion.

Zofia Szewczuk Niezależny Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwentka ESCP-EAP Europe i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z tytułami magistra Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw oraz magistra Zarządzania. Ma ponad 12 lat doświadczenia w branży private equity, które pozyskała pracując w wiodących funduszach w Polsce i zagranicą. Od 2016 związana jest z Polskim Funduszem Rozwoju S.A., gdzie obecnie pełni rolę Dyrektora Biura w Departamencie Inwestycji w PFR S.A. oraz Prezesa Zarządu PFR Life Science Sp. z o.o., spółki specjalizującej się w inwestycjach w obszarze biotechnologii i zdrowia. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała m.in. w funduszu Mid Europa (2011-2015) oraz 3i (2009-2011). W tym czasie miała przyjemność uczestniczyć w wielu transakcjach w sektorach takich jak nowe technologie, usługi, produkcja, zdrowie i turystyka.

Pani Zofia Szewczuk ma bogate doświadczenie właścicielskie i nadzorcze, reprezentując stronę inwestora. Jej zaangażowanie wiąże się z regularną współpracą z zarządami spółek w ramach wdrażania inicjatyw rozwojowych i naprawczych oraz monitoringu wyników. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Polskich Kolei Linowych S.A. i pełni rolę obserwatora w spółce HCP. Pani Zofia Szewczuk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Zofia Szewczuk posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Komitety

Komitet Audytu

 

David John James
Przewodniczący Komitetu Audytu

Józef Banach

Robert Koński

Sławomir Kościak

Zofia Szewczuk

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

 

Robert Koński
Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

David John James

Józef Banach

Wojciech Wośko