Dokumenty korporacyjne

Statut Spółki Mabion S.A.
Regulamin Walnych Zgromadzeń Mabion S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej Mabion S.A.
Regulamin Komitetu Audytu Mabion S.A.
Regulamin Komitetu Wynagrodzeń Mabion S.A.
Regulamin Zarządu Mabion S.A.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.
Prospekt emisyjny
Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2021
Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020