Regularnie informujemy akcjonariuszy i inwestorów o wydarzeniach istotnych dla rozwoju Spółki. Zapraszamy do zapoznania się z raportami okresowymi.

Raporty bieżące

22/2023

06.09.2023 17:09

Zawarcie umowy na wyprodukowanie i dostawę linii do kontroli szczelności i inspekcji optycznej opakowań bezpośrednich do zakładu wytwórczego Spółki

21/2023

18.08.2023 17:17

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Wykaz zmian Statutu Spółki

Tekst jednolity Statutu Spółki

20/2023

31.07.2023 21:06

Aktualizacja informacji w zakresie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

19/2023

11.07.2023 14:47

Zawarcie umowy na dostawę zestawu bioreaktorów do zakładu wytwórczego Spółki

18/2023

13.06.2023 17:41

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki po wznowieniu obrad w dniu 13 czerwca 2023 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. w dniu 13 czerwca 2023 roku (po przerwie)

17/2023

13.06.2023 17:34

Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. po wznowieniu obrad w dniu 13 czerwca 2023 roku

Treść uchwał głosowanych na ZWZ Mabion S.A. w dniu13 czerwca 2023 roku

16/2023

07.06.2023 18:42

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 czerwca 2023 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% na ZWZ

15/2023

07.06.2023 18:40

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Informacje o Członku Rady Nadzorczej – David John James

Informacje o Członku Rady Nadzorczej – Józef Banach

Informacje o Członku Rady Nadzorczej – Robert Koński

Informacje o Członku Rady Nadzorczej – Sławomir Kościak

Informacje o Członku Rady Nadzorczej – Wojciech Wośko

Informacje o Członku Rady Nadzorczej – Zofia Szewczuk

14/2023

07.06.2023 18:38

Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy

Uchwały podjęte przez ZWZ dnia 7 czerwca 2023 r.

Załącznik do Uchwały ZWZ nr 20/VI/2023 Polityka Wynagrodzeń

13/2023

31.05.2023 16:11

Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

Życiorys Józef Banach

Życiorys David John James

Życiorys Robert Koński

Życiorys Sławomir Kościak

Życiorys Zofia Szewczuk

12/2023

24.05.2023 12:41

Otrzymanie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki

11/2023

22.05.2023 17:26

Zawarcie aneksu do umowy na dostawę bioreaktorów do zakładu wytwórczego Spółki

10/2023

22.05.2023 08:52

Wypowiedzenie przez Spółkę umowy z Parexel na przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20

9/2023

11.05.2023 19:07

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 7 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Załącznik1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

8/2023

26.04.2023 11:04

Podjęcie decyzji o zakończeniu procedur patentowych w ramach projektu MabionMS

7/2023

18.04.2023 05:18

Przyjęcie Strategii Spółki Mabion S.A. na lata 2023-2027 oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu wstępnych ramowych założeń strategii

Załącznik

6/2023

14.04.2023 20:13

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022

5/2023

06.04.2023 11:33

Zawarcie aneksu z Novavax, Inc. w zakresie wytwarzania antygenu szczepionki na COVID-19: wariant Omicron

4/2023

09.02.2023 08:12

Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax, Inc

3/2023

06.02.2023 15:40

Rozwiązanie niewiążącego porozumienia z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.

2/2023

06.02.2023 15:21

Podpisanie umowy kredytu na kwotę 15.000.000 USD z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

1/2023

24.01.2023 18:47

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023

36/2022

13.12.2022 14:31

Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki

35/2022

12.12.2022 12:43

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki do obrotu giełdowego

34/2022

23.11.2022 16:23

Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax, Inc.

33/2022

26.10.2022 22:21

Wypowiedzenie przez Spółkę umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. – badania nad nową generacją leków”

32/2022

18.10.2022 15:55

Zgoda komitetu kredytowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na udzielenie Spółce finansowania

31/2022

22.09.2022 23:40

Rozszerzenie i wydłużenie współpracy z Novavax,Inc. – wariant Omicron

30/2022

19.09.2022 18:12

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2022 roku

29/2022

30.08.2022 14:32

Przyznanie akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowegof shares and increase of the Company’s share capital as part of a conditional share capital increase

28/2022

24.08.2022 16:26

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii S Spółki

27/2022

08.08.2022 14:09

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2021

26/2022

02.08.2022 18:18

Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax, Inc.

25/2022

30.07.2022 23:32

Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax, Inc.

24/2022

18.07.2022 17:31

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Załącznik

23/2022

14.07.2022 21:52

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Załącznik

22/2022

12.07.2022 18:48

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o.

21/2022

06.07.2022 10:04

Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax, Inc.

20/2022

21.06.2022 18:26

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r.

Załącznik

19/2022

21.06.2022 18:20

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 21 czerwca 2022 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

18/2022

08.06.2022 14:02

Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax

17/2022

28.05.2022 13:09

Rozszerzenie zakresu usług umowy produkcyjnej z Novavax

16/2022

25.05.2022 19:58

Powołanie Członków Zarządu Mabion S.A. II wspólnej kadencji

15/2022

15/2022 19:47

Powołanie Członków Zarządu Mabion S.A. II wspólnej kadencji

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

14/2022

11.05.2022 17:25

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022

13/2022

21.04.2022 23:38

Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki.

12/2022

20.04.2022 15:02

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki do obrotu giełdowego.

11/2022

19.04.2022 17:03

Wpis Spółki jako wytwórcy substancji czynnej SARS-CoV-2 rS do Rejestru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

10/2022

19.04.2022 14:07

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. – badania nad nową generacją leków”

09/2022

07.04.2022 20:08

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021

08/2022

02.03.2022 15:21

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Załącznik

07/2022

24.02.2022 08:34

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

06/2022

14.02.2022 15:02

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Załącznik

05/2022

31.01.2022 17:27

Przyznanie akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

04/2022

18.01.2022 17:21

Rejestracja akcji serii S w KDPW

03/2022

18.01.2022 17:15

Otrzymanie dodatkowego zlecenia na realizację usług analitycznych w zakresie kontroli jakości produktu w ramach umowy produkcyjnej z Novavax, Inc.

02/2022

14.01.2022 08:22

Otrzymanie dodatkowego zlecenia na produkcję banków komórkowych w ramach umowy produkcyjnej z Novavax, Inc.

01/2022

03.01.2022 16:08

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022.

70/2021

27.12.2021

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Załącznik

69/2021

20.12.2021

Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pomostowego badania klinicznego MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów na Ukrainie

68/2021

20.12.2021

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2020.

67/2021

20.12.2021

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2021 zawierającego informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji serii U wyemitowanych przez Mabion S.A.

66/2021

17.12.2021

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o.

65/2021

09.12.2021

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki.

64/2021

30.11.2021

Zawarcie umowy na dostawę czterech bioreaktorów do zakładu wytwórczego Spółki.

63/2021

19.11.2021

Zawarcie umowy jakościowej w ramach współpracy z Novavax, Inc.

62/2021

17.11.2021

Wypowiedzenie umowy o współpracy zawartej z Mylan Ireland Ltd

61/2021

27.10.2021

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

60/2021

22.10.2021

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

59/2021

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załącznik

58/2021

22.10.2021

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

57/2021

22.10.2021

Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pomostowego badania klinicznego MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w Belgii.

Załącznik

56/2021

15.10.2021

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2021 roku.

Załącznik

55/2021

15.10.2021

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

54/2021

14.10.2021

Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pomostowego badania klinicznego MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w Gruzji.

53/2021

11.10.2021

Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pomostowego badania klinicznego MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w Polsce.

52/2021

08.10.2021

Informacja o zawarciu umowy produkcyjnej na skalę komercyjną z Novavax, Inc. na lata 2022-2025

51/2021

10.08.2021

Rejestracja zmian Statutu Spółki.

Załącznik

50/2021

10.08.2021

Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

49/2021

30.07.2021

Przyjęcie wspólnego programu prac dla dopuszczenia MabionCD20 do obrotu na rynkach europejskim i amerykańskim oraz wypracowanie ostatecznego zakresu danych i badania klinicznego do wniosku rejestracyjnego na rynku europejskim.

48/2021

05.07.2021

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Załącznik

47/2021

02.07.2021

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

Załącznik

46/2021

24.06.2021

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Załącznik

45/2021

22.06.2021

Aktualizacja informacji dotyczących współpracy z Novavax, Inc. w zakresie programu szczepionki na COVID-19.

44/2021

22.06.2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r.

Załącznik

43/2021

22.06.2021

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

42/2021

22.06.2021

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r.

Załącznik 1

Załącznik 2

41/2021

17.06.2021

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

40/2021

07.06.2021

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Załącznik

39/2021

07.06.2021

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Załącznik

38/2021

01.06.2021

Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i kandydatura na członka Rady Nadzorczej

Załącznik

37/2021

26.05.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

36/2021

13.05.2021

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki- korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 13 maja 2021.

Załącznik

35/2021

29.04.2021

Zawarcie aneksu do umowy o współpracy z Mylan Ireland Ltd.

34/2021

15.04.2021

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki do obrotu giełdowego

33/2021

14.04.2021

Warunkowa rejestracja akcji serii U Spółki w KDPW

32/2021

13.04.2021

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020

31/2021

02.04.2021

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

30/2021

25.03.2021

Informacje dotyczące realizacji pierwszego zamówienia w ramach umowy ramowej z Novavax, Inc

29/2021

23.03.2021

Rejestracja praw do akcji serii U Spółki w KDPW

28/2021

23.03.2021

Dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki do obrotu giełdowego

27/2021

22.03.2021

Warunkowa rejestracja praw do akcji serii U Spółki w KDPW

26/2021

22.03.2021

Informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji serii U emitowanych przez Mabion S.A.

25/2021

16.03.2021

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. zwołanego na dzień 22 marca 2021 r. oraz informacje dotyczące weryfikacji strategii finansowania Spółki

24/2021

16.03.2021

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

23/2021

15.03.2021

Zawarcie umów objęcia akcji serii U Mabion S.A.

22/2021

11.03.2021

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Załącznik

21/2021

09.03.2021

Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez Mabion S.A. nowych akcji serii U oraz ostatecznej liczby akcji serii U, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę

20/2021

08.03.2021

Informacja dotycząca deklaracji niektórych akcjonariuszy złożonych w związku z prowadzonym procesem budowania księgi popytu

19/2021

04.03.2021

Zawarcie umowy o plasowanie oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez Mabion S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U

18/2021

03.03.2021

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

17/2021

03.03.2021

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Załącznik

16/2021

03.03.2021

Zawarcie porozumienia z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.

15/2021

03.03.2021

Zawarcie umowy ramowej wraz z pierwszym zamówieniem na usługi kontraktowe z Novavax, Inc. w zakresie programu szczepionki na COVID-19

14/2021

24.02.2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 lutego 2021 r.

Załącznik

13/2021

23.02.2021

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

12/2021

23.02.2021

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 23 lutego 2021 r

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

11/2021

22.02.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 marca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

10/2021

18.02.2021

Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

9/2021

17.02.2021

Rejestracja akcji serii S w KDPW

8/2021

16.02.2021

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S do obrotu giełdowego

7/2021

09.02.2021

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

6/2021

09.02.2021

Otrzymanie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki

5/2021

05.02.2021

Zawarcie umowy pożyczki z Twiti Investments Limited

4/2021

27.01.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 23 lutego 2021 r. wraz z projektami uchwał

3/2021

27.01.2021

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki i planowanych dwóch emisjach akcji Spółki

2/2021

25.01.2021

Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu

1/2021

05.01.2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021

48/2020

23.12.2020

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii S w KDPW

47/2020

14.12.2020

Piąte wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

46/2020

10.12.2020

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o.

45/2020

30.11.2020

Aktualizacja informacji dotyczących współpracy Spółki z Vaxine Pty Ltd. w zakresie potencjalnej szczepionki na Covid-19

44/2020

25.11.2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

43/2020

04.11.2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

42/2020

29.10.2020

Aktualizacja informacji dotyczących współpracy Spółki z Vaxine Pty Ltd. w zakresie potencjalnej szczepionki na Covid-19

41/2020

29.10.2020

Zawarcie umowy z Parexel na przeprowadzenie ostatniego badania klinicznego przed złożeniem wniosku w Europejskiej Agencji Leków (EMA) o dopuszczenie do obrotu produktu MabionCD20

40/2020

21.10.2020

Podpisanie wstępnego porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie badań, rozwoju i komercjalizacji przeciwciał leku MabionCD20 w określonych wskazaniach klinicznych w obszarze chorób rzadkich

39/2020

20.10.2020

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

38/2020

16.10.2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

37/2020

14.10.2020

Podpisanie Listu Intencyjnego w zakresie prowadzenia prac rozwojowych oraz produkcji przeciwciała „IL-mAb” rozwijanego jako potencjalny lek do leczenia zakażeń Covid-19.

36/2020

29.09.2020

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

35/2020

16.09.2019

Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu

34/2020

14.09.2020

Zawarcie porozumienia dotyczącego potencjalnej współpracy w zakresie produktu mogącego stanowić szczepionkę na chorobę Covid-19

33/2020

31.08.2020

Rezygnacja członka zarządu.

32/2020

28.08.2020

Podsumowanie spotkania z Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA

31/2020

12.08.2020

Zawarcie umów pożyczek od głównych akcjonariuszy Spółki

30/2020

15.07.2020

Zawarcie umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o.

29/2020

09.07.2020

Informacje w zakresie wstępnych założeń dla powtórnego wniosku o dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20

28/2020

01.07.2020

Otrzymanie z Europejskiej Agencji Leków pisemnej odpowiedzi w ramach „Scientific Advice” dotyczącej założeń nowego procesu rejestracyjnego leku MabionCD20

27/2020

30.06.2020

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2019

26/2020

23.06.2020

Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

25/2020

17.06.2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.

Załącznik

24/2020

16.06.2020

Powołanie członków Rady Nadzorczej II kadencji

Załącznik

23/2020

15.06.2020

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

22/2020

19.05.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

21/2020

18.05.2020

Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego Mabion S.A.

20/2020

03.04.2020

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok

19/2020

30.03.2020

Informacje dotyczące wycofania wniosków rejestracyjnych leku MabionCD20 złożonych w EMA

18/2020

16.03.2020

Zmiany na stanowiskach Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

17/2020

16.03.2020

Informacja dotycząca wpływu skutków rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na działalność Spółki

16/2020

16.03.2020

Ustalenia w zakresie finansowania działalności Spółki w świetle nowej strategii regulacyjnej MabionCD20 w EMA