Stosujemy zasady zapisane w Dobrych Praktykach Spółek Giełdowych, które są fundamentem naszego ładu korporacyjnego.

Ład korporacyjny w Mabion

Biegli rewidenci Spółki Mabion S.A.

BDO Sp. z o.o.

1 stycznia – 31 grudnia 2011 r.

1 stycznia – 31 grudnia 2012 r.

Deloitte Polska Spółka z o.o. Sp.k

1 stycznia – 31 grudnia 2013 r.

1 stycznia – 31 grudnia 2014 r.

PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k. (dawniej: PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.)

1 stycznia – 31 grudnia 2015 r.

1 stycznia – 31 grudnia 2016 r.

1 stycznia – 31 grudnia 2017 r.

1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.

1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.

1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.

1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.

1 stycznia – 31 grudnia 2022 r.