Stosujemy zasady zapisane w Dobrych Praktykach Spółek Giełdowych, które są fundamentem naszego ładu korporacyjnego.

Ład korporacyjny w Mabion

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 r.

Informacja o aktualnym stanie stosowania rekomendacji i zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego wg raportu Spółki za 2022 r.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego wg raportu Spółki za 2021 r.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego wg raportu Spółki za 2020 r.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego wg raportu Spółki za 2019 r.

Wskaźnik wynagrodzeń 2022 r.

Wskaźnik wynagrodzeń 2021 r.

Kwestie związane ze zmianą klimatu

Biegli rewidenci Spółki Mabion S.A.

BDO Sp. z o.o.

1 stycznia – 31 grudnia 2011 r.

1 stycznia – 31 grudnia 2012 r.

Deloitte Polska Spółka z o.o. Sp.k

1 stycznia – 31 grudnia 2013 r.

1 stycznia – 31 grudnia 2014 r.

PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k. (dawniej: PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.)

1 stycznia – 31 grudnia 2015 r.

1 stycznia – 31 grudnia 2016 r.

1 stycznia – 31 grudnia 2017 r.

1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.

1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.

1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.

1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.

1 stycznia – 31 grudnia 2022 r.