Informacje finansowe

Polityka dywidendowa

W okresie ostatnich 5 lat obrotowych Spółka nie wypłacała dywidendy. Zarząd Spółki dostosowuje politykę dywidendową do aktualnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej Spółki, uwzględniając zakres koniecznych inwestycji. Obecnie Spółka znajduje się na etapie rozwoju i celowe wydaje się zatrzymanie ewentualnego zysku w Spółce.

Wybrane dane finansowe

Dane w formacie pdf

Dane w formacie xls