Regularnie informujemy akcjonariuszy i inwestorów o wydarzeniach istotnych dla rozwoju Spółki. Zapraszamy do zapoznania się z raportami okresowymi.

Raporty okresowe

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 r.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w I półroczu 2023 r.

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2023 r.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2023 r.

Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej_XADES

Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej

List Prezesa_XADES

List Prezesa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r._PDF – plik niestanowiący wersji oficjalnej

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r._XADES

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2022_XADES

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2022

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022_XADES

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022_XADES

Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

Sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A. za rok 2022_PDF – plik niestanowiący wersji oficjalnej

Sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A. za rok 2022_XADES

Sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A. za rok 2022

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania_XADES

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 r.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w I półroczu 2022 r.

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 r.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2022 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r._PDF – plik niestanowiący wersji oficjalnej

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r._XADES

Sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A._PDF – plik niestanowiący wersji oficjalnej

Sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A._XADES

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu_XADES

Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej

Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej_XADES

Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 r.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2021 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r.

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w I półroczu 2021 roku

Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2021 roku

Oświadczenie Zarządu ws. rzetelności sprawozdań za rok 2020

Informacja Zarządu ws. wyboru firmy audytorskiej

List prezesa 2020

Mabion S.A. 2020 – Sprawozdanie z badania – podpisane

Mabion S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. za rok 2020

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2020 roku

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w I półroczu 2020 roku

Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 r.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2020 roku

List Prezesa Zarządu do raportu rocznego 2019

Informacja Zarządu nt. wyboru firmy audytorskiej

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań

Sprawozdanie z działalności Zarządu Mabion S.A.

Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 r.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2019 roku

Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w I półroczu 2019 roku

Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 r.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2019 roku

List od Prezesa Mabion S.A.

Informacja Zarządu ws. wyboru firmy audytorskiej

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie z badania 2018

Ocena sprawozdań Spółki Rada Nadzorcza

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

Oświadczenie Zarządu ws. rzetelności sprawozdań za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. za rok 2018

Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 r.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2018 roku

Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w I półroczu 2018 roku

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 r.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2018 roku

List od Prezesa Mabion S.A.

Sprawozdanie Zarzadu za rok 2017

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017

Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2017 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Raport półroczny za I półrocze 2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w I półroczu 2017 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MABION S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Korekta Raportu – Raport półroczny za I półrocze 2017

Korekta Raportu – ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Korekta Raportu – Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Korekta Raportu – OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MABION S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Korekta Raportu – Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2017 roku

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie Zarzadu 2016

Opinia Raport Mabion S.A. 2016

Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 2016

Pismo Prezesa Zarządu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za III kwartał 2016 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2016 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Mabion S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w I półroczu 2016 roku

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu do badania spr finansowego

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za I kwartał 2016 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2016 roku

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku