Nasza historia

Nasza historia zaczyna się od fuzji. Spółka została utworzona w 2007 roku i w jej skład wchodziły cztery europejskie firmy farmaceutyczne:

  • Celon Pharma,
  • Polfarmex,
  • IBSS Biomed i Genexo (obecnie w portfelu Twiti Investments),
  • BioCentrum i Biotech Consulting (podmioty prowadzące badania naukowe z zakresu biotechnologii).

Jesteśmy prekursorem sektora biotechnologicznego w Europie Środkowej, dzięki czemu zyskaliśmy unikalną możliwość tworzenia fundamentów i standardów tej branży w sercu Europy. Zaczynaliśmy w małym laboratorium w centralnej Polsce, a dziś pracujemy w dwóch w pełni wyposażonych, nowoczesnych ośrodkach: badawczo-rozwojowym i naukowo-produkcyjnym.

Specjalizujemy się w wytwarzaniu sterylnych produktów biotechnologicznych w zakładzie spełniającym wymogi Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), a naszym celem jest integracja i komercjalizacja osiągnieć naukowych w celu wytworzenia biologicznej substancji leczniczej na bazie hodowli komórek ssaków.

Poprzez łączenie wiedzy naukowej z zaawansowaną technologią, od początku naszej działalności uczestniczymy w innowacyjnych projektach, tworzeniu produktów i technologii. Gwarantujemy naszym partnerom biznesowym najlepsze biotechnologiczne rozwiązania, a pacjentom dostęp do terapii leczniczych najnowszej generacji. Od lat umożliwiamy wybitnym specjalistom i specjalistkom z całej Europy  rozwój w sektorze biotechnologicznym.