Zintegrowany system zarządzania

  • Dokładamy wszelkich starań, aby realizowane przez nas procesy były bezpieczne dla pracowników i w możliwie najmniejszym stopniu oddziaływały negatywnie na środowisko, przy jednoczesnym zachowaniu zasad efektywnego zarządzania energią.
  • W celu dotrzymania najwyższych standardów pracy, wdrożyliśmy i utrzymujemy w swojej głównej lokalizacji Zintegrowany System Zarządzania („ZSZ”) w obszarze ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz energii, zgodny z normami ISO 14001:2015, 45001:2018 i 50001:2018.
  • Zakres zintegrowanego systemu obejmuje procesy główne i pomocnicze składające się na świadczenie usług kontraktowych (ang. Contract Development and Manufacturing Organization „CDMO”) w obszarze rozwoju, transferu i optymalizacji procesów, analityki i produkcji leków biologicznych i szczepionek, a także charakteryzacji produktów, zwalniania serii, sterylnego rozlewania, pakowania i serializacji, usług logistycznych i konsultingu regulacyjnego.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Kliknij aby pobrać

Kierunki w jakich chcemy podążać sformułowane zostały w polityce zintegrowanego systemu zarządzania. Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i normatywnych, a także do ciągłego doskonalenia działań na rzecz ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz utrzymania lub poprawy warunków bezpieczeństwa pracy.

Aktualne certyfikaty ISO: