Walne Zgromadzenie stanowiące organ spółki, działa na zasadach określonych przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Walne zgromadzenie

Ogłoszenie o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion

Sprawozdanie RN za rok 2022

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wynagrodzeniach

Życiorys Wojciech Wośko

Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia nr 20_IV_2023_Polityka Wynagrodzeń

Uchwały podjęte przez ZWZ dnia 7 czerwca 2023

Załącznik do Uchwały ZWZ nr 20/VI/2023 – Polityka Wynagrodzeń

Zapis audio z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A w dniu 7 czerwca 2023 r.

Uchwały podjęte przez ZWZ dnia 13 czerwca 2023

Ogłoszenie o zwołaniu

Projekty uchwał ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion

Sprawozdanie RN za rok 2021

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wynagrodzeniach

Treść Uchwał ZWZ z dnia 21 czerwca 2022 r.

Załącznik do uchwały ZWZ nr 26/VI/2022 – Regulamin Walnego Zgromadzenia

Zapis audio z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A w dniu 21 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu

Projekty uchwał ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion

Sprawozdanie RN za rok 2020

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wynagrodzeniach

Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń – załącznik do projektu Uchwały nr: 23/VI/2021

Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń – załącznik do Uchwały nr: 22/VI/2021

Zapis audio z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.

Treść uchwał ZWZ z dn. 22.06.2021

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 1 22.03.2021

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 2 22.03.2021

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion 22.02.2021

Załącznik do uchwały – uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii V

Projekty uchwał NWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 22.03.2021

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 22.03.2021

Ogłoszenie o zwołaniu

Odwołanie NWZA

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion 27.01.2021

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 23.02.2021

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 1 27.01.2021

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 2 27.01.2021

Projekty uchwał NWZ

Wojciech Wośko – życiorys

Załącznik do uchwały – uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii U

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 23 lutego 2021 r.

Zapis audio z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. w dniu 23 lutego 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion

Sprawozdanie RN

Polityka Wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.- załącznik do Uchwały nr 27/2020

Opinia Zarządu Spółki w sprawie emisji akcji serii U

Opinia Zarządu Spółki w sprawie emisji akcji serii V

Rekomendacja RN w sprawie dalszego istnienia Spółki

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał na NWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion

Opinia Zarządu Spółki

Uchwała nr 1/XI/2019 oraz Uchwała nr 2/XI/2019 Rady Nadzorczej Mabion S.A.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 29 listopada 2019 r.

Zapis audio z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 29 listopada 2019

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion

Sprawozdanie RN

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion

Opinia Zarządu Spółki

Sprawozdanie RN

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w dn. 13.06.2018 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał na NWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion

Opinia Zarządu Spółki

Uchwała nr 1/IV/2018 Rady Nadzorczej Mabion S.A.

Uchwały podjęte przez Nadzywczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 18 kwietnia 2018r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion

Sprawozdanie RN

Wykaz uchwał podjętych przez ZWZA Mabion S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku

ZWZ Mabion S.A. – 14.06.2017 r – zapis audio

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekty uchwał na NWZA

Opinia Zarządu

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Mabion S.A

Wykaz proponowanych zmian Statutu Spółki

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion

Wykaz uchwał podjętych przez NWZA Mabion S.A. w dniu 16 lutego 2017 roku

Sprawozdanie RN

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2

Projekty uchwał na ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion

Wykaz uchwał podjętych przez ZWZA Mabion S.A. w dniu 7 czerwca 2016 roku