Walne Zgromadzenie stanowiące organ spółki, działa na zasadach określonych przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Walne zgromadzenie