Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji o bieżących działaniach Spółki prosimy o kontakt z Działem Relacji Inwestorskich:

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych i analityków:

Kontakt dla inwestorów indywidualnych:

Intencją Spółki jest udzielenie odpowiedzi jak najszybciej, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy zachodzi konieczność wyjaśnienia szczególnie skomplikowanych zagadnień.