Regularnie publikujemy sprawozdania finansowe, zgodnie z poniższym kalendarium.

Kalendarium

Wydarzenie Data publikacji raportu Początek okresu zamkniętego
Raport roczny za 2022 rok 18.04.2023 26.03.2023
Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku 23.05.2023 24.04.2023
Raport półroczny za I półrocze 2023 roku 12.09.2023 13.08.2023
Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku 14.11.2023 15.10.2023