Regularnie publikujemy sprawozdania finansowe, zgodnie z poniższym kalendarium.

Kalendarium

Wydarzenie Data publikacji raportu Początek okresu zamkniętego
Raport roczny za 2023 rok 16.04.2024 17.03.2024
Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku 14.05.2024 14.04.2024
Raport półroczny za I półrocze 2024 roku 10.09.2024 11.08.2024
Raport kwartalny za III kwartał 2024 roku 05.11.2024 06.10.2024