Kalendarium

Wydarzenie Data publikacji raportu Początek okresu zamkniętego
Raport roczny za 2021 rok 21.04.2022 22.03.2022
Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku 27.05.2022 27.04.2022
Raport półroczny za I półrocze 2022 roku 29.09.2022 23.08.2022
Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku 24.11.2022 25.10.2022