Trzeci kwartał z rzędu bardzo dobrych wyników, wysokiej rentowności i konsekwentnej transformacji w kierunku CDMO

This is index.php

Trzeci kwartał z rzędu bardzo dobrych wyników, wysokiej rentowności i konsekwentnej transformacji w kierunku CDMO

Mabion opublikował wyniki finansowe za 2Q 2023 roku, w którym wypracował solidne przychody i dwucyfrowe zyski na wszystkich poziomach rachunku wyników, dzięki sprawnej realizacji usług CDMO (ang. Contract Development and Manufacturing Organization), utrzymując jednocześnie wysoką marżę EBITDA ponad 50% (nie uwzględniając materiałów)

Mabion z umową na zakup nowych bioreaktorów, dywersyfikuje technologię i otwiera się na nowych klientów

Mabion zawarł 11 lipca 2023 roku umowę ze spółką z grupy Cytiva (Global Life Sciences Solutions Polands Sp. z o.o.) na zakup zestawu bioreaktorów Xcellerex XDR w technologii z konwencjonalnym mieszaniem, wartość netto umowy wynosi 3,2 mln EUR (…)

Mabion kolejny raz zwiększa przychody i z sukcesem komercjalizuje obszar CDMO

Skuteczna komercjalizacja usług kontraktowych (CDMO) świadczonych dla Novavax zapewnia Mabion czwarty z rzędu kwartał istotnych przychodów, które w 3Q 2022 wyniosły 38,5 mln PLN (…)

Mabion z kwartałem rekordowych wyników. Realizacja działań zapowiedzianych w Strategii

„Z sukcesem komercjalizujemy efekty naszej pracy. Ogłoszona Strategia Spółki na lata 2023-2027 otwiera nowy rozdział w historii Mabion, w którym sprawnie dokończymy transformację w kierunku w pełni zintegrowanej firmy świadczącej usługi CDMO. Cieszymy się z solidnych i gotówkowo dobrych wyników za pierwszy kwartał, który był rekordowy zarówno pod względem najwyższego poziomu przychodów z tytułu realizowanych […]

Mabion ogłasza Strategię na lata 2023-2027 i podsumowuje bardzo dobry 4Q i cały 2022 rok

„Strategia Spółki na lata 2023-2027 otwiera nowy rozdział w historii Mabion, w którym sprawnie dokończymy transformację w pełni zintegrowaną firmę świadczącą usługi CDMO. Przed podjęciem tej bardzo ważnej dla Spółki oraz naszych akcjonariuszy decyzji, dokonaliśmy głębokiej analizy posiadanych kompetencji, umiejętności i doświadczeń budowanych od początku istnienia Mabion. Przeprowadziliśmy gruntowną weryfikację szans i możliwości oraz zweryfikowaliśmy […]