Powered by Smartsupp LinkedIn Udostępnij

Mabion z dziesiątym zleceniem w ramach współpracy z Novavax

  • 9 lutego 2023 roku Mabion podpisał kolejne rozszerzenie zakresu usług Umowy produkcyjnej z Novavax, w postaci Specyfikacji Warunków Zlecenia #10 („SOW#10”, ang. Statement of Work)
  • Zakres SOW#10 obejmuje usługi logistyczne, w tym transport oraz magazynowanie materiałów, substancji czynnych szczepionek i produktów gotowych
  • Mabion, w pełni zintegrowana firma biofarmaceutyczna, posiada certyfikacje GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania, ang. Good Manufacturing Practice) na pełen zakres czynności wytwórczych – produkcja, kontrola jakości, logistyka, zatem wszystkie usługi w zakresie SOW#10 będą realizowane w tym środowisku
  • Wynagrodzenie przysługujące Mabion z tytułu realizacji SOW#10 będzie uzależnione od ilości zleconych przez Novavax usług transportu oraz produktów do przechowania, w tym okresu ich magazynowania. Szacowana wartość zamówień w pierwszym roku wyniesie ponad 1 mln PLN
  • W ostatnich 12 miesiącach Mabion podpisał łącznie 6 dodatkowych zleceń w ramach poszczególnych SOW, a od rozpoczęcia współpracy z Novavax w październiku 2021 roku, liczba zawartych SOW wyniosła 10
  • Regularnie pozyskiwane zlecenia SOW to efekt systematycznej i skutecznej monetyzacji budowanych przez lata kompetencji Mabionu
  • Mabion jest w trakcie procesu transferu technologii dotyczącego wytwarzania substancji czynnej opartej o wariant Omicron, potwierdzając tym samym zdolność do szybkiego i skutecznego działania w zakresie wdrażania do produkcji nowych produktów

Podpisany przez nas SOW#10 to ponowne rozszerzenie nie tylko samej współpracy z Novavax, ale kolejne już potwierdzenie ogromnego potencjału Spółki w obszarze CDMO, do którego dołączamy teraz komponent w postaci transportu i magazynowania w środowisku GMP. Operacyjnie jesteśmy przygotowani do świadczenia tego rodzaju usług dla większej liczby podmiotów, a realizacja zlecenia będzie dla nas bardzo dobrą referencją. Myślę, że podpisanie SOW#10 pokazuje jak szeroko Mabion może komercyjnie wykorzystywać swój wysoki stopień integracji” mówi Sławomir Jaros, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Operacyjnych i Naukowych.Równolegle z realizacją zleceń w ramach licznych SOW intensywnie pracujemy nad procesem transferu technologii wytwarzania antygenu szczepionkowego dla wariantu Omicron. Te prace realizujemy zgodnie z oczekiwaniami oraz harmonogramem ustalonym z Novavax” dodaje Sławomir Jaros.

Realizowany przez Mabion w ramach SOW#10 zakres działań obejmuje usługi logistyczne, w tym transport i magazynowanie materiałów, substancji czynnych szczepionek produktów gotowych. Usługi te świadczone będą w środowisku GMP i w zgodzie z warunkami transportu oraz przechowywania ustalonymi przez Mabion i Novavax. Wynagrodzenie będzie uzależnione od ilości otrzymanych przez Mabion zleceń, zarówno w zakresie usług transportu, jak i przechowywania, w tym ustalonego okresu magazynowania produktów. Szacowana wartość zamówień w pierwszym roku wyniesie ponad 1 mln PLN.

Rozszerzany regularnie zakres współpracy z Novavax w ramach podpisywanych zleceń SOW stanowi element strategicznego kierunku rozwoju Mabion w obszarze CDMO. Spółka posiada zespół specjalistów oraz nowoczesny zakład, który doskonale nadaje się do odpowiedzi na potrzeby rynku. Oferowany przez Mabion kompletny zakres usług, począwszy od rozwoju i charakterystyki strukturalnej oraz funkcjonalnej produktu i procesu, poprzez produkcję w skali komercyjnej w całości zgodnej z wymogami GMP, sprawia, że Spółka jest naturalnym partnerem dla firm, które nie posiadają własnych kompetencji oraz aktywów niezbędnych do przeprowadzenia rozwoju produktu oraz produkcji w skali komercyjnej.

„Rozwój działalności w zakresie CDMO jest dla nas kluczowy, zwłaszcza w obecnym momencie, kiedy prowadzimy szereg rozmów z potencjalnymi nowymi klientami w celu dywersyfikacji biznesu. Z ich perspektywy kluczowe są szerokie kompetencje, które potwierdzamy dzięki regularnie rozszerzanej współpracy z Novavax, a także kompleksowość oferty, dlatego stale poszerzamy zakres oferowanych usług i dodajemy kolejne istotne komponenty. Aktualnie mamy już 10 podpisanych zleceń w ramach poszczególnych SOW i – co dla nas istotne – pojawiają się one systematycznie, bazując między innymi na zadowoleniu z poziomu obsługi w ramach wcześniejszych zleceń” komentuje Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Sprzedaży.

Do roku 2021 Spółka koncentrowała się na rozwoju portfolio własnych produktów biologicznych. Zawarta w październiku 2021 roku umowa z amerykańskim podmiotem Novavax sprawiła, że Mabion z sukcesem zaczął komercjalizować zbudowane kompetencje i zainicjował transformację we w pełni zintegrowaną firmę biofarmaceutyczną certyfikowaną GLP i GMP wraz z usługami CDMO w postaci analityki i wytwarzania kontraktowego. Skuteczna realizacja umowy z Novavax o wartości 372 mln USD została przedłużona do końca 2026 roku wskutek zawartych we wrześniu 2022 roku aneksów, z gwarantowanym poziomem przychodów co najmniej do drugiego kwartału 2024 roku. Aneksy poszerzyły ponadto zasady wynagradzania Mabionu o kolejny komponent – Spółka na ich podstawie będzie otrzymywała wynagrodzenie za wytworzone serie produktu lub wynagrodzenie za gotowość do wytworzenia produktu (rezerwacja mocy produkcyjnych). Aneksy rozszerzyły również współpracę o plany transferu technologii i wytwarzania substancji czynnej dla szczepionki w wersji Omicron, te prace są już prowadzone.


Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych

Michał Wierzchowski

+48 531 613 067

+48 22 440 14 40

michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Mardoniusz Maćkowiak

+48 605 959 539

+48 22 440 14 40

mardoniusz.mackowiak@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych i analityków

Piotr Owdziej

+48 697 612 913

+48 22 440 14 40

piotr.owdziej@ccgroup.pl

Katarzyna Mucha

+48 697 613 712

+48 22 440 14 40

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Informacje na temat Mabion S.A.

Mabion S.A. (GPW: MAB) jest w pełni zintegrowaną polską firmą biofarmaceutyczną założoną w 2007 roku, której głównym obszarem działania jest opracowywanie i rozwój leków najnowszej generacji opartych na technologii białek rekombinowanych (np. przeciwciał monoklonalnych). Kompetencje Mabion obejmują zarówno fazę projektowania leku, jak i dobór technologii ekspresji białek, ich oczyszczania, działania produkcyjne w standardzie GMP (uzyskiwanie Substancji Czynnych „Drug Substance” oraz Produktów Gotowych „Drug Product”), rozwój narzędzi analitycznych (do charakterystyki strukturalnej, funkcjonalnej, fizykochemicznej), rozwój kliniczny, analitykę kliniczną oraz pełen zakres działań regulacyjnych w obszarze rozwojowym i operacyjnym. Najbardziej zaawansowany projekt spółki to MabionCD20, lek biopodobny do MabThera (rituximab) ze wskazaniami terapeutycznymi dla chłoniaków nieziarniczych, białaczek i reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Ponadto, od momentu podpisania w październiku 2021 roku kontraktu z Novavax na komercyjne wytwarzanie szczepionki na COVID-19 Mabion rozwija i rozszerza swoją istniejącą platformę o działalność w zakresie CDMO, tj. usługi kontraktowego rozwoju, produkcji GMP oraz usług analitycznych GMP/GLP w pełnym zakresie ww. możliwości. Mabion jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji o Spółce na stronie internetowej www.mabion.eu