Konsekwentnie doskonalimy nasze systemy zarządzania jakością

Jako pierwsza firma w Polsce uzyskaliśmy certyfikat GMP (and. Good Manufacturing Practice, Dobra Praktyka Wywarzania) na wytwarzanie leków klasy przeciwciał monoklonalnych. Poniżej przedstawiamy przykłady audytów i inspekcji realizowanych przez niezależne instytucje i podmioty w Mabion. Każdy z nich był okazją do weryfikacji, ale też doskonalenia się:

  • Liczne inspekcje GMP
  • Liczne inspekcje GLP
  • Liczne audyty GMP przeprowadzone przez doradców zewnętrznych
  • Liczne audyty przeprowadzone przez firmy farmaceutyczne w ramach procesów due dilligence
  • Audyty integralności danych GMP
  • Inspekcja GCP
  • Audyt jednostki certyfikującej na zgodność z wymaganiami norm ISO 14001, 45001, 50001 (Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania )