Walne zgromadzenia

Walne Zgromadzenie z dnia 21/06/2022
Ogłoszenie o zwołaniu
Projekty uchwał ZWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion
Sprawozdanie RN za rok 2021
Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wynagrodzeniach
Treść Uchwał ZWZ z dnia 21 czerwca 2022 r.
Załącznik do uchwały ZWZ nr 26/VI/2022 – Regulamin Walnego Zgromadzenia
Zapis audio z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A w dniu 21 czerwca 2022 r.
Walne Zgromadzenie z dnia 22/06/2021
Ogłoszenie o zwołaniu
Projekty uchwał ZWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion
Sprawozdanie RN za rok 2020
Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wynagrodzeniach
Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń – załącznik do projektu Uchwały nr: 23/VI/2021
Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń – załącznik do Uchwały nr: 22/VI/2021
Zapis audio z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.
Treść uchwał ZWZ z dn. 22.06.2021
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 22/03/2021
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 1 22.03.2021
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 2 22.03.2021
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion 22.02.2021
Załącznik do uchwały – uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii V
Projekty uchwał NWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 22.03.2021
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 22.03.2021
Ogłoszenie o zwołaniu
Odwołanie NWZA
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion 27.01.2021
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 23.02.2021
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 1 27.01.2021
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 2 27.01.2021
Projekty uchwał NWZ
Wojciech Wośko – życiorys
Załącznik do uchwały – uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii U
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 23 lutego 2021 r.
Zapis audio z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. w dniu 23 lutego 2021 r.
Walne Zgromadzenie z dnia 15/06/2020
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał na ZWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion
Sprawozdanie RN
Polityka Wynagrodzeń
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.- załącznik do Uchwały nr 27/2020
Opinia Zarządu Spółki w sprawie emisji akcji serii U
Opinia Zarządu Spółki w sprawie emisji akcji serii V
Rekomendacja RN w sprawie dalszego istnienia Spółki
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29/11/2019
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał na NWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion
Opinia Zarządu Spółki
Uchwała nr 1/XI/2019 oraz Uchwała nr 2/XI/2019 Rady Nadzorczej Mabion S.A.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 29 listopada 2019 r.
Zapis audio z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 29 listopada 2019
Walne Zgromadzenie z dnia 18/06/2019
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał na ZWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion
Sprawozdanie RN
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.
Walne Zgromadzenie z dnia 28/06/2018
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał na ZWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion
Opinia Zarządu Spółki
Sprawozdanie RN
Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w dn. 13.06.2018 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 18/04/2018
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał na NWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion
Opinia Zarządu Spółki
Uchwała nr 1/IV/2018 Rady Nadzorczej Mabion S.A.
Uchwały podjęte przez Nadzywczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 18 kwietnia 2018r.
Walne Zgromadzenie z dnia 14/06/2017
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał na ZWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion
Sprawozdanie RN
Wykaz uchwał podjętych przez ZWZA Mabion S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku
ZWZ Mabion S.A. – 14.06.2017 r – zapis audio
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16/02/2017
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał na NWZA
Opinia Zarządu
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Mabion S.A
Wykaz proponowanych zmian Statutu Spółki
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion
Wykaz uchwał podjętych przez NWZA Mabion S.A. w dniu 16 lutego 2017 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 7/06/2016 r.
Sprawozdanie RN
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2
Projekty uchwał na ZWZA
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 1
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu 2
Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki Mabion
Wykaz uchwał podjętych przez ZWZA Mabion S.A. w dniu 7 czerwca 2016 roku