Ład korporacyjny w Mabion

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 r.
Informacja o aktualnym stanie stosowania rekomendacji i zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego wg raportu Spółki za 2021 r.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego wg raportu Spółki za 2020 r.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego wg raportu Spółki za 2019 r.
Wskaźnik wynagrodzeń 2022 r.
Wskaźnik wynagrodzeń 2021 r.
Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego
Biegli rewidenci Spółki Mabion S.A.
BDO Sp. z o.o. 1 stycznia – 31 grudnia 2011 r.
1 stycznia – 31 grudnia 2012 r.
Deloitte Polska Spółka z o.o. Sp.k 1 stycznia – 31 grudnia 2013 r.
1 stycznia – 31 grudnia 2014 r.
PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k. (dawniej: PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.) 1 stycznia – 31 grudnia 2015 r.
1 stycznia – 31 grudnia 2016 r.
1 stycznia – 31 grudnia 2017 r.
1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.
1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.
1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.
1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.
1 stycznia – 31 grudnia 2022 r.