Raporty bieżące

4/2023 09.02.2023 08:12 Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax, Inc.
3/2023 06.02.2023 15:40 Rozwiązanie niewiążącego porozumienia z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.
2/2023 06.02.2023 15:21 Podpisanie umowy kredytu na kwotę 15.000.000 USD z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
1/2023 24.01.2023 18:47 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023
36/2022 13.12.2022 14:31 Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki
35/2022 12.12.2022 12:43 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki do obrotu giełdowego
34/2022 23.11.2022 16:23 Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax, Inc.
33/2022 26.10.2022 22:21 Wypowiedzenie przez Spółkę umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. – badania nad nową generacją leków”
32/2022 18.10.2022 15:55 Zgoda komitetu kredytowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na udzielenie Spółce finansowania
31/2022 22.09.2022 23:40 Rozszerzenie i wydłużenie współpracy z Novavax,Inc. – wariant Omicron
30/2022 19.09.2022 18:12 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2022 roku
29/2022 30.08.2022 14:32 Przyznanie akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
28/2022 24.08.2022 16:26 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii S Spółki
27/2022 08.08.2022 14:09 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2021
26/2022 02.08.2022 18:18 Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax, Inc.
25/2022 20.07.2022 23:32 Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax, Inc.
24/2022 18.07.2022 17:31 Rejestracja zmian Statutu Spółki
Załącznik
23/2022 14.07.2022 21:52 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Załącznik
22/2022 12.07.2022 18:48 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o.
21/2022 06.07.2022 10:04 Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax, Inc.
20/2022 21.06.2022 18:26 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r.
Załącznik
19/2022 21.06.2022 18:20 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 21 czerwca 2022 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
18/2022 08.06.2022 14:02 Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax
17/2022 28.05.2022 13:09 Rozszerzenie zakresu usług umowy produkcyjnej z Novavax
16/2022 25.05.2022 19:58 Powołanie Członków Zarządu Mabion S.A. II wspólnej kadencji
15/2022 25.05.2022 19:47 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 21 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
14/2021 11.05.2022 17:25 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022
13/2022 21.04.2022 23:38 Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki.
12/2022 20.04.2022 15:02 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki do obrotu giełdowego.
11/2022 19.04.2022 17:03 Wpis Spółki jako wytwórcy substancji czynnej SARS-CoV-2 rS do Rejestru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
10/2022 19.04.2022 14:07 Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. – badania nad nową generacją leków”
09/2022 07.04.2022 20:08 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021
08/2022 02.03.2022 15:21 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Załącznik
07/2022 24.02.2022 08:34 Podjęcie decyzji o rezygnacji z dalszej realizacji projektu badawczego dotyczącego rozwoju MabionEGFR.
06/2022 14.02.2022 15:02 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Załącznik
05/2022 31.01.2022 17:27 Przyznanie akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
04/2022 18.01.2022 17:21 Rejestracja akcji serii S w KDPW
03/2022 18.01.2022 17:15 Otrzymanie dodatkowego zlecenia na realizację usług analitycznych w zakresie kontroli jakości produktu w ramach umowy produkcyjnej z Novavax, Inc.
02/2022 14.01.2022 08:22 Otrzymanie dodatkowego zlecenia na produkcję banków komórkowych w ramach umowy produkcyjnej z Novavax, Inc.
01/2022 03.01.2022 16:08 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022.
70/2021 27.12.2021 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Załącznik
69/2021 20.12.2021 Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pomostowego badania klinicznego MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów na Ukrainie.
68/2021 20.12.2021 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2020.
67/2021 20.12.2021 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2021 zawierającego informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji serii U wyemitowanych przez Mabion S.A.
66/2021 17.12.2021 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o.
65/2021 09.12.2021 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki.
64/2021 30.11.2021 Zawarcie umowy na dostawę czterech bioreaktorów do zakładu wytwórczego Spółki.
63/2021 19.11.2021 Zawarcie umowy jakościowej w ramach współpracy z Novavax, Inc.
62/2021 17.11.2021 Wypowiedzenie umowy o współpracy zawartej z Mylan Ireland Ltd
61/2021 27.10.2021 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Załącznik
60/2021 22.10.2021 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Załącznik
59/2021 22.10.2021 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Załącznik
58/2021 22.10.2021 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Załącznik
57/2021 22.10.2021 Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pomostowego badania klinicznego MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w Belgii.
56/2021 15.10.2021 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2021 roku.
55/2021 15.10.2021 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Załącznik
54/2021 14.10.2021 Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pomostowego badania klinicznego MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w Gruzji.
53/2021 11.10.2021 Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pomostowego badania klinicznego MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w Polsce.
52/2021 08.10.2021 Informacja o zawarciu umowy produkcyjnej na skalę komercyjną z Novavax, Inc. na lata 2022-2025
51/2021 10.08.2021 Rejestracja zmian Statutu Spółki.
Załącznik
50/2021 10.08.2021 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
49/2021 30.07.2021 Przyjęcie wspólnego programu prac dla dopuszczenia MabionCD20 do obrotu na rynkach europejskim i amerykańskim oraz wypracowanie ostatecznego zakresu danych i badania klinicznego do wniosku rejestracyjnego na rynku europejskim.
48/2021 05.07.2021 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Załącznik
47/2021 02.07.2021 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
Załącznik
46/2021 24.06.2021 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Załącznik
45/2021 22.06.2021 Aktualizacja informacji dotyczących współpracy z Novavax, Inc. w zakresie programu szczepionki na COVID-19.
44/2021 22.06.2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r.
Załącznik
43/2021 22.06.2021 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
42/2021 22.06.2021 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r.
Załącznik 1
Załącznik 2
41/2021 17.06.2021 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
40/2021 07.06.2021 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Załącznik
39/2021 07.06.2021 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Załącznik
38/2021 01.06.2021 Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i kandydatura na członka Rady Nadzorczej
Załącznik
37/2021 26.05.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
36/2021/K 13.05.2021 Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki- korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 13 maja 2021.
Załącznik
35/2021 29.04.2021 Zawarcie aneksu do umowy o współpracy z Mylan Ireland Ltd.
34/2021 15.04.2021 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki do obrotu giełdowego
33/2021 14.04.2021 Warunkowa rejestracja akcji serii U Spółki w KDPW
32/2021 13.04.2021 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
31/2021 02.04.2021 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
30/2021 25.03.2021 Informacje dotyczące realizacji pierwszego zamówienia w ramach umowy ramowej z Novavax, Inc
29/2021 23.03.2021 Rejestracja praw do akcji serii U Spółki w KDPW
28/2021 23.03.2021 Dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki do obrotu giełdowego
27/2021 22.03.2021 Warunkowa rejestracja praw do akcji serii U Spółki w KDPW
26/2021 22.03.2021 Informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji serii U emitowanych przez Mabion S.A.
25/2021 16.03.2021 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. zwołanego na dzień 22 marca 2021 r. oraz informacje dotyczące weryfikacji strategii finansowania Spółki
24/2021 16.03.2021 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
23/2021 15.03.2021 Zawarcie umów objęcia akcji serii U Mabion S.A.
22/2021 11.03.2021 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Załącznik
21/2021 09.03.2021 Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez Mabion S.A. nowych akcji serii U oraz ostatecznej liczby akcji serii U, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę
20/2021 08.03.2021 Informacja dotycząca deklaracji niektórych akcjonariuszy złożonych w związku z prowadzonym procesem budowania księgi popytu
19/2021 04.03.2021 Zawarcie umowy o plasowanie oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez Mabion S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U
18/2021 03.03.2021 Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
17/2021 03.03.2021 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Załącznik
16/2021 03.03.2021 Zawarcie porozumienia z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.
15/2021 03.03.2021 Zawarcie umowy ramowej wraz z pierwszym zamówieniem na usługi kontraktowe z Novavax, Inc. w zakresie programu szczepionki na COVID-19
14/2021 24.02.2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 lutego 2021 r.
Załącznik
13/2021 23.02.2021 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
12/2021 23.02.2021 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 23 lutego 2021 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
11/2021 22.02.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 marca 2021 r. wraz z projektami uchwał
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
10/2021 18.02.2021 Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
9/2021 17.02.2021 Rejestracja akcji serii S w KDPW
8/2021 16.02.2021 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S do obrotu giełdowego
7/2021 09.02.2021 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
6/2021 09.02.2021 Otrzymanie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki
5/2021 05.02.2021 Zawarcie umowy pożyczki z Twiti Investments Limited
4/2021 27.01.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 23 lutego 2021 r. wraz z projektami uchwał
3/2021 27.01.2021 Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki i planowanych dwóch emisjach akcji Spółki
2/2021 25.01.2021 Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu
1/2021 05.01.2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021
48/2020 23.12.2020 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii S w KDPW
47/2020 14.12.2020 Piąte wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
46/2020 10.12.2020 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o.
45/2020 30.11.2020 Aktualizacja informacji dotyczących współpracy Spółki z Vaxine Pty Ltd. w zakresie potencjalnej szczepionki na Covid-19
44/2020 25.11.2020 Czwarte wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
43/2020 04.11.2020 Trzecie wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
42/2020 29.10.2020 Aktualizacja informacji dotyczących współpracy Spółki z Vaxine Pty Ltd. w zakresie potencjalnej szczepionki na Covid-19
41/2020 29.10.2020 Zawarcie umowy z Parexel na przeprowadzenie ostatniego badania klinicznego przed złożeniem wniosku w Europejskiej Agencji Leków (EMA) o dopuszczenie do obrotu produktu MabionCD20
40/2020 21.10.2020 Podpisanie wstępnego porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie badań, rozwoju i komercjalizacji przeciwciał leku MabionCD20 w określonych wskazaniach klinicznych w obszarze chorób rzadkich
39/2020 20.10.2020 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
38/2020 16.10.2020 Drugie wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
37/2020 14.10.2020 Podpisanie Listu Intencyjnego w zakresie prowadzenia prac rozwojowych oraz produkcji przeciwciała „IL-mAb” rozwijanego jako potencjalny lek do leczenia zakażeń Covid-19.
36/2020 29.09.2020 Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
35/2020 16.09.2019 Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu
34/2020 14.09.2020 Zawarcie porozumienia dotyczącego potencjalnej współpracy w zakresie produktu mogącego stanowić szczepionkę na chorobę Covid-19
33/2020 31.08.2020 Rezygnacja członka zarządu.
32/2020 28.08.2020 Podsumowanie spotkania z Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA
31/2020 12.08.2020 Zawarcie umów pożyczek od głównych akcjonariuszy Spółki
30/2020 15.07.2020 Zawarcie umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o.
29/2020 09.07.2020 Informacje w zakresie wstępnych założeń dla powtórnego wniosku o dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20
28/2020 01.07.2020 Otrzymanie z Europejskiej Agencji Leków pisemnej odpowiedzi w ramach „Scientific Advice” dotyczącej założeń nowego procesu rejestracyjnego leku MabionCD20
27/2020 30.06.2020 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2019
26/2020 23.06.2020 Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
25/2020 17.06.2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
Załącznik
24/2020 16.06.2020 Powołanie członków Rady Nadzorczej II kadencji
Załącznik
23/2020 15.06.2020 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
22/2020 19.05.2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
21/2020 18.05.2020 Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego Mabion S.A.
20/2020 03.04.2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
19/2020 30.03.2020 Informacje dotyczące wycofania wniosków rejestracyjnych leku MabionCD20 złożonych w EMA
18/2020 16.03.2020 Zmiany na stanowiskach Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
17/2020 16.03.2020 Informacja dotycząca wpływu skutków rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na działalność Spółki
16/2020 16.03.2020 Ustalenia w zakresie finansowania działalności Spółki w świetle nowej strategii regulacyjnej MabionCD20 w EMA
15/2020 16.03.2020 Zmiana strategii regulacyjnej leku MabionCD20 w EMA
14/2020 16.03.2020 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki i powołanie Prezesa Zarządu Spółki
Załącznik
13/2020 26.02.2020 Aktualizacja informacji na temat procedury rejestracyjnej dotyczącej dopuszczenia przez Europejską Agencję Leków leku MabionCD20 do obrotu
12/2020 14.02.2020 Otrzymanie podsumowania spotkania BPD Typu 3 z Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA
11/2020 13.02.2020 Otrzymanie listy kwestii do zaprezentowania na posiedzeniu Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi w dniach 24-27 lutego 2020 roku
10/2020 12.02.2020 Zmiana pozwolenia na budowę Centrum Naukowo-Technologicznego zaawansowanej biotechnologii medycznej Mabion S.A. w Konstantynowie Łódzkim.
9/2020 07.02.2020 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
8/2020 29.01.2020 Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
7/2020 28.01.2020 Złożenie odpowiedzi na pytania w ramach procedury rejestracyjnej leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków
6/2020 27.01.2020 Rejestracja akcji serii P i S w KDPW
5/2020 24.01.2020 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P i S do obrotu giełdowego.
4/2020 22.01.2020 Informacja dotycząca spotkania BPD Typu 3 z Agencją ds. Żywności i Leków _FDA_ w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA
3/2020 17.01.2020 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii P i S w KDPW.
2/2020 13.01.2020 Aktualizacja informacji w zakresie procedury rejestracyjnej leku MabionCD20
1/2020 10.01.2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020
38/2019 16.12.2019 Otrzymanie podsumowania z posiedzenia CHMP w zakresie procedury rejestracyjnej leku MabionCD20
37/2019 12.12.2019 Aktualizacja informacji na temat procedury rejestracyjnej dotyczącej dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
36/2019 09.12.2019 Uzyskanie zgody NCBiR na wydłużenie terminu realizacji projektu badawczego
35/2019 06.12.2019 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
Załącznik
34/2019 02.12.2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 listopada 2019 r.
Załącznik
33/2019 29.11.2019 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2018
32/2019 29.11.2019 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 29 listopada 2019 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
31/2019 18.11.2019 Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
30/2019 11.11.2019 Złożenie odpowiedzi w ramach drugiego wniosku rejestracyjnego Spółki dotyczącego leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków
29/2019 10.11.2019 Złożenie odpowiedzi na drugą rundę pytań w procedurze rejestracyjnej leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków.
28/2019 30.10.2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 29 listopada 2019 r. wraz z projektami uchwał.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
27/2019 23.10.2019 Wyznaczenie spotkania BPD Typu 3 z amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA.
26/2019 21.10.2019 Uzgodnienie warunków oraz podjęcie decyzji o zawarciu dokumentacji finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
25/2019 19.08.2019 Uzyskanie certyfikatu GMP dla Kompleksu w Konstantynowie Łódzkim w zakresie wytwarzania produktu leczniczego.
24/2019 14.08.2019 Informacja dotycząca współpracy z Mylan.
23/2019 06.08.2019 Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
22/2019 25.07.2019 Informacja od Europejskiej Agencji Leków nt. oceny wyniku inspekcji GMP w zakresie wytwarzania leku MabionCD20 w Kompleksie w Konstantynowie Łódzkim.
21/2019 23.07.2019 Uzyskanie certyfikatu GMP dla Kompleksu w Konstantynowie Łódzkim w zakresie wytwarzania substancji czynnej.
20/2019 01.07.2019 Otrzymanie drugiej rundy pytań w procedurze rejestracyjnej leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków.
19/2019 28.06.2019 Aktualizacja informacji dotyczącej składu Zarządu Spółki
18/2019/K 25.06.2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 czerwca 2019 r. – korekta
Załącznik
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 czerwca 2019 r.
Załącznik
17/2019 18.06.2019 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r.
Załącznik
16/2019 12.06.2019 Realizacja ostatniego warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim.
15/2019 27.05.2019 Przyjęcie przez Europejską Agencję Leków drugiego wniosku rejestracyjnego Spółki dotyczącego leku MabionCD20 do oceny.
14/2019 20.05.2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
13/2019 06.05.2019 Złożenie drugiego wniosku rejestracyjnego dotyczącego leku MabionCD20 do Europejskiej Agencji Leków.
12/2019 30.04.2019 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
11/2019 25.04.2019 Rezygnacja Prezesa Zarządu.
10/2019/K 24.04.2019 Złożenie odpowiedzi w procedurze rejestracyjnej leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków – korekta raportu
10/2019 24.04.2019 Złożenie odpowiedzi w procedurze rejestracyjnej leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków.
9/2019 05.04.2019 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok.
8/2019 03.04.2019 Aktualizacja strategii rozwoju produktów leczniczych.
7/2019 02.04.2019 Zmiana akcji zwykłych imiennych serii P na akcje zwykłe na okaziciela.
6/2019 01.04.2019 Informacja dotycząca procedury rejestracyjnej leku MabionCD20 w Turcji.
5/2019 20.03.2019 Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim.
4/2019 30.01.2019 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
Załącznik
3/2019 25.01.2019 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
Załącznik
2/2019 21.01.2019 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019.
1/2019 03.01.2019 Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Załącznik
63/2018 24.12.2018 Zmiana w Zarządzie Spółki.
62/2018 18.12.2018 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
61/2018 05.12.2018 Złożenie wniosku o rozszerzenie ochrony patentowej w trybie PCT w ramach projektu MabionMS.
60/2018 14.11.2018 Otrzymanie pozwolenia na budowę Centrum Naukowo-Technologicznego zaawansowanej biotechnologii medycznej Mabion S.A. w Konstantynowie Łódzkim.
59/2018 26.10.2018 Złożenie drugiego wniosku patentowego w ramach projektu MabionMS
58/2018 27.08.2018 Otrzymanie płatności z tytułu realizacji kluczowego etapu umowy o współpracy z Mylan Ireland
57/2018 07.08.2018 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
56/2018 06.08.2018 Otrzymanie z Europejskiej Agencji Leków zgody na złożenie drugiego wniosku rejestracyjnego (,,Duplicate application”) na lek o roboczej nazwie MabionCD20.
55/2018 17.07.2018 Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy z BZ WBK S.A.
54/2018 29.06.2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 r.
Załącznik
53/2018 28.06.2018 Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
52/2018 28.06.2018 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
51/2018 28.06.2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
50/2018 28.06.2018 Informacja dotycząca spotkania z amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków _FDA_ w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA.
49/2018 27.06.2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki.
48/2018 27.06.2018 Otrzymanie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
47/2018 27.06.2018 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
46/2018 21.06.2018 Przyjęcie wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20 przez Europejską Agencję Leków do oceny.
45/2018 13.06.2018 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku.
Załącznik
44/2018 12.06.2018 Otrzymanie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki.
43/2018 11.06.2018 Rejestracja akcji serii P w KDPW.
42/2018 11.06.2018 Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A.
41/2018 08.06.2018 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu giełdowego
40/2018 08.06.2018 Otrzymanie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki
39/2018 08.06.2018 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji
38/2018 04.06.2018 Sprawozdania Rady Nadzorczej Mabion S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 28 czerwca 2018 roku
Załącznik
37/2018 01.06.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
36/2018 01.06.2018 Złożenie wniosku w Europejskiej Agencji Leków o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20.
35/2018 18.05.2018 Potwierdzenie ostatecznych wyników badania klinicznego MabionCD20 NHL.
34/2018 18.05.2018 Zmiana akcji zwykłych na okaziciela serii P na akcje zwykłe imienne.
33/2018 09.05.2018 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
32/2018 08.05.2018 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2018 r.
31/2018 08.05.2018 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
Załącznik
30/2018 08.05.2018 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
29/2018 07.05.2018 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
28/2018/K 02.05.2018 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P oraz uchylenia zapisów Statutu dotyczących kapitału docelowego – korekta.
28/2018 01.05.2018 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P oraz uchylenia zapisów Statutu dotyczących kapitału docelowego.
27/2018 24.04.2018 Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
Załącznik
26/2018 23.04.2018 Podpisanie umowy objęcia akcji serii P z Twiti Investments Ltd.
25/2018 23.04.2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 kwietnia 2018 r.
Załącznik
24/2018 18.04.2018 Zmiana Statutu Mabion S.A. dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 kwietnia 2018 r.
23/2018 18.04.2018 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2018 roku.
Załącznik
22/2018 04.04.2018 Wybór projektu Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A do dofinansowania.
21/2018 04.04.2018 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
Załącznik
20/2018 29.03.2018 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
19/2018 27.03.2018 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
Załącznik
18/2018 26.03.2018 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017.
17/2018 23.03.2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
Załącznik
16/2018 23.03.2018 Planowane zmiany Statutu Spółki.
15/2018 23.03.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 18 kwietnia 2018 roku wraz z projektami uchwał.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
14/2018 23.03.2018 Podpisanie umów dotyczących pozyskania przez Mabion S.A. finansowania (korekta).
13/2018 22.03.2018 Potwierdzenie ostatecznych wyników badania klinicznego MabionCD20 RZS.
12/2018 23.03.2018 Podpisanie umów dotyczących pozyskania przez Mabion S.A. finansowania.
11/2018 15.03.2018 Rejestracja akcji serii N i O w KDPW.
10/2018 14.03.2018 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N i O do obrotu giełdowego.
9/2018 13.03.2018 Warunkowa rejestracja akcji serii N i O w KDPW
8/2018 06.02.2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Formularz notyfikacji
7/2018 06.02.2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Formularz notyfikacji
6/2018 15.01.2018 Wyniki badania klinicznego MabionCD20 NHL w zakresie pozostałych drugorzędowych punktów końcowych.
5/2018 12.01.2018 Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Załącznik
4/2018 11.01.2018 Informacja o ostatniej wizycie ostatniego pacjenta w badaniu MabionCD20 NHL i zakończeniu obserwacji długoterminowej.
3/2018 10.01.2018 Wyniki badania klinicznego MabionCD20 NHL w zakresie części drugorzędowych punktów końcowych (skuteczność leczenia oraz ogólny profil bezpieczeństwa).
2/2018 05.01.2018 Pozytywne wstępne wyniki badania klinicznego MabionCD20 NHL w zakresie pierwszorzędowych farmakokinetycznych punktów końcowych.
1/2018 05.01.2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018.
58/2017 18.12.2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Załącznik
57/2017 15.12.2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Załącznik
56/2017 05.12.2017 Złożenie wniosku patentowego w ramach projektu MabionMS
55/2017 04.12.2017 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z BZ WBK S.A.
54/2017 15.11.2017 Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie projektu badawczego nad lekiem MabionHER2
53/2017 10.11.2017 Korekta raportu okresowego za I półrocze 2017 r.
Załącznik
52/2017 07.11.2017 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2017 roku.
51/2017 02.11.2017 Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za rok 2017.
50/2017 26.10.2017 Informacja o zakończeniu obserwacji długoterminowej w badaniu MabionCD20 RZS.
49/2017 16.10.2017 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A.dokonanych przez osoby blisko związane.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
48/2017 04.10.2017 Zawarcie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego rozwoju leku MabionEFGR.
47/2017 04.10.2017 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
46/2017 26.09.2017 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
Załącznik
45/2017 24.09.2017 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
Załącznik
44/2017 19.09.2017 Zawarcie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego rozwoju leku MabionCD20.
43/2017 18.09.2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Załącznik
42/2017 01.09.2017 Pozytywne wyniki badania klinicznego MabionCD20 RZS w zakresie drugorzędowych punktów końcowych.
41/2017 29.08.2017 Pozytywne wstępne wyniki badania klinicznego MabionCD20 RZS w zakresie parametrów farmakokinetycznych.
40/2017 24.09.2017 Informacja o zakończeniu podawania leku w badaniu MabionCD20 NHL.
39/2017 24.08.2017 Pozytywne wstepne wyniki badania klinicznego MabionCD20 RZS w zakresie podstawowego punktu końcowego ACR 20.
38/2017 27.07.2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
37/2017 06.07.2017 Zarekomendowanie przez NCBiR wniosku o dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego rozwoju leku MabionEGFR.
36/2017 05.07.2017 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby blisko związane.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
35/2017 14.06.2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MABION S.A. w dniu 14 czerwca 2017 r.
Załącznik
34/2017 14.06.2017 Zmiany w składzie Rady Nazdzorczej Spółki.
33/2017 14.06.2017 Uchwały podjete przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2017 r.
Załącznik
32/2017 13.06.2017 Otrzymanie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki
31/2017 13.06.2017 Zarekomendowanie przez NCBiR wniosku o dofinansowanie
30/2017 08.06.2017 Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy z BZ WBK S.A.
29/2017 31.05.2017 Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
28/2017 29.05.2017 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r. o sprawozdanie Rady Nadzorczej.
Załącznik
27/2017 18.05.2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 14 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
26/2017 15.05.2017 Informacja o zakończeniu podawania leku w badaniu MabionCD20 RZS.
25/2017 10.05.2017 Szacunkowe wybrane dane finansowe Mabion S.A. za I kwartał 2017 roku.
24/2017 08.05.2017 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2017 roku.
23/2017 24.04.2017 Aktualizacja informacji w zakresie wpływu zmiany polityki rachunkowości i przejścia na MSR/MSSF na wyniki finansowe Spółki za 2016 r.
22/2017 19.04.2017 Uzyskanie certyfikatu GMP dla Kompleksu w Konstantynowie Łódzkim.
21/2017 14.04.2017 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r.
20/2017 30.03.2017 Przyjęcie planu strategii rozwoju produktów leczniczych.
Załącznik
19/2017 24.04.2017 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r.
18/2017 K 23.03.2017 Korekta raportu bieżącego nr 18/2017- Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.
Załącznik
18/2017 23.03.2017 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.
Załącznik
17/2017 10.03.2017 Powołanie Zarządu Spółki na I wspólną kadencję.
16/2017 10.03.2017 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Załącznik
15/2017 21.02.2017 Informacja o postępach związanych z lekiem MabionCD20- badanie NHL.
14/2017 17.02.2017 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MABION S.A. w dniu 16 lutego 2017 r.
Załącznik
13/2017 16.02.2017 Zmiany Statutu Mabion S.A. dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 lutego 2017 r.
12/2017 16.02.2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11/2017 15.02.2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2017 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
10/2017 15.02.2017 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 lutego 2017.
Załącznik
9/2017 15.02.2017 Wpływ planowanej zmiany polityki rachunkowości i przejścia na MSR/MSSF na wyniki finansowe Spółki za 2016 r.
8/2017 13.02.2017 Otrzymanie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
7/2017 19.01.2017 Proponowane zmiany Statutu Mabion S.A.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
6/2017 19.01.2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 16 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
5/2017 11.01.2017 Realizacja warunków zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim.
4/2017 11.01.2017 Realizacja warunków zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biotechnologicznych Produktów Leczniczych w Łodzi.
3/2017 04.01.2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną.
2/2017 03.01.2017 Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
1/2017 03.01.2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017.
34/2016 22.12.2016 Pozytywna opinia po szóstym posiedzeniu niezależnej Komisji DSMB w zakresie przebiegu badania klinicznego i bezpieczeństwa leku MabionCD20.
33/2016 14.12.2017 Zmiany w składzie Zarządu Mabion S.A. oraz przegląd potencjalnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój.
32/2016 14.11.2016 Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną.
Załącznik
31/2016 08.11.2016 Zawarcie umowy o współpracy z Mylan Ireland.
30/2016 17.10.2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – korekta powiadomienia
Załącznik
29/2016 17.10.2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Załącznik
28/2016 12.10.2016 Zawarcie umowy o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym
27/2016 07.10.2016 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku
26/2016 30.09.2016 Informacja o zakończeniu rekrutacji pacjentów do podbadania MabionCD20 RZS
25/2016 26.09.2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Załacznik
24/2016 08.08.2016 Informacja o postępach związanych z lekiem MabionCD20
23/2016 30.07.2016 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
22/2016 29.07.2016 Postępy rozmów dotyczących warunków porozumienia z przyszłym potencjalnym partnerem
21/2016 15.07.2016 Informacja o postępach związanych z lekiem MabionCD20
20/2016 07.07.2016 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
19/2016 04.07.2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O
18/2016 21.06.2016 Informacja o postępach związanych z lekiem MabionCD20
17/2016 10.06.2016 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MABION S.A. w dniu 7 czerwca 2016 r.
Załącznik
16/2016 08.06.2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
15/2016 07.06.2017 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Mabion S.A.
14/2016 07.06.2016 Zmiana Statutu Mabion S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 czerwca 2016 r.
13/2016 07.06.2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 7 czerwca 2016 r.
Załącznik
12/2016 07.06.2016 Zakończenie subskrypcji akcji serii O
11/2016 24.05.2016 Kandydatura do Rady Nadzorczej Mabion S.A.
10/2016 24.05.2016 Objęcie akcji serii O
9/2016 23.05.2016 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii O
Załącznik
8/2016 18.06.2016 Podpisanie przedwstępnych umów objęcia akcji Mabion S.A.
7/2016 11.05.2016 Proponowane zmiany Statutu MABION S.A.
6/2016 11.05.2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 7 czerwca 2016 roku
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE W DNIU 7 CZERWCA 2016 R.
5/2016 22.04.2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N oraz zmian w Statucie Spółki
4/2016 05.02.2016 Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biotechnologicznych Produktów Leczniczych
3/2016 19.01.2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016
2/2016 13.01.2016 Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
1/2016 08.01.2016 Otrzymanie zezwolenia na wytwarzanie badanych produktów leczniczych w Konstantynowie Łódzkim