Raporty okresowe

Raport za III kwartał
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 r.
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku
Raport półroczny
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w I półroczu 2022 r.
Oświadczenie Zarządu w Sprawie Rzetelności Sporządzenia Sprawozdania Finansowego
Raport za I kwartał
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 r.
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2022 r.
Raport roczny
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r._PDF – plik niestanowiący wersji oficjalnej
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r._XADES
Sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A._PDF – plik niestanowiący wersji oficjalnej
Sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A._XADES
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu_XADES
Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej_XADES
List Prezesa
List Prezesa_XADES
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania_XADES
Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdań
Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdań_XADES
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego_XADES
Raport za III kwartał
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 r.
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2021 roku
Raport półroczny
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w I półroczu 2021 roku
Raport za I kwartał
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2021 roku
Raport roczny
Oświadczenie Zarządu ws. rzetelności sprawozdań za rok 2020
Informacja Zarządu ws. wyboru firmy audytorskiej
List_prezesa_2020
MABION 2020 – Sprawozdanie z badania – podpisane
Mabion S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. za rok 2020
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020
Raport za III kwartał
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r.
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2020 roku
Raport półroczny
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w I półroczu 2020 roku
Raport za I kwartał
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 r.
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2020 roku
Raport roczny
List Prezesa Zarządu do raportu rocznego 2019
Informacja Zarzadu nt. wyboru firmy audytorskiej
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań
Sprawozdanie z działalności Zarządu MABION SA
Raport za III kwartał
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 r.
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2019 roku
Raport półroczny
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w I półroczu 2019 roku
Raport za I kwartał
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 r.
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2019 roku
Raport roczny
2019.04.09 List Prezesa
Informacja Zarządu ws. wyboru firmy audytorskiej
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
Sprawozdanie z badania 2018
Ocena sprawozdań Spółki Rada Nadzorcza
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Oświadczenie Zarządu ws. rzetelności sprawozdań za rok 2018
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. za rok 2018
Raport za III kwartał
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2018 roku
Raport półroczny
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w I półroczu 2018 roku
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Raport za I kwartał
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 r.
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2018 roku
Raport roczny
List od Prezesa Mabion S.A.
Sprawozdanie Zarzadu 2017
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017
Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta
Raport za III kwartał
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r.
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2017 roku
Raport półroczny
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
Raport półroczny za I półrocze 2017
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w I półroczu 2017 roku
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MABION S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Korekta Raportu – Raport półroczny za I półrocze 2017
Korekta Raportu – ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Korekta Raportu – Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
Korekta Raportu – OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MABION S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Korekta Raportu – Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Raport za I kwartał
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r.
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2017 roku
Raport roczny
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
Sprawozdanie Zarzadu 2016
Opinia Raport MABION SA 2016
Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 2016
Pismo Prezesa Zarządu
Raport za III kwartał
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za III kwartał 2016 roku
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2016 roku
Raport półroczny
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Mabion S.A. za I półrocze 2016 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w I półroczu 2016 roku
Ośw zarzadu w sprawie podmiotu do badania spr finansowego
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Raport za I kwartał
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za I kwartał 2016 roku
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2016 roku
Raport za III kwartał
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku